banner-artikel-vl-reg.jpg

Vlaams regionaal comité ACLVB bevestigt Vlaams Gewestsecretaris Hugo Engelen

26/11/2015 - 16u

Het Vlaams Regionaal Comité van de ACLVB verzamelde vandaag 350 afgevaardigden in Kinepolis te Leuven om het activiteitenverslag van de voorbije 4 jaar werking Vlaamse Regionale van de ACLVB goed te keuren, alsook enkele belangrijke resoluties rond socio-economische thema's. 

Door de unanieme goedkeuring van het activiteitenverslag werd ook Hugo Engelen meteen bevestigd in zijn functie als Vlaams Gewestsecretaris. De Vlaamse regionale van de Liberale Vakbond liet ook een aantal resoluties goedkeuren rond socio-economische thema's als de aangepaste beschikbaarheid, werkbaar werk, een sterk non-discriminatiebeleid op de werkvloer, studentenarbeid en een vereenvoudigd, efficiënt doelgroepenbeleid. 

De resolutie rond doelgroepenbeleid werd bovendien al grotendeels in praktijk gebracht door de actieve rol die de ACLVB opnam tijdens de onderhandelingen voor het Vlaams banenpact van 21 oktober jl. In het kader van de staatshervorming pleit de ACLVB o.a. ook voor een Vlaams opleidingsbeleid met een volwaardig stelsel voor betaald educatief verlof.

Andere resoluties m.b.t thema's zoals bijvoorbeeld onderwijs, kinderbijslag, kinderopvang, Vlaamse sociale bescherming, innovatie, rechtvaardige schenkingsrechten,... werden eveneens gestemd en goedgekeurd.
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart