Mario Coppens rondt tweede voorzitterstermijn af

20/11/2023 - 13u

Mario Coppens had geruime tijd geleden al te kennen gegeven dat hij zich geen kandidaat meer zou stellen voor een volgende mandaat als voorzitter van de Liberale Vakbond. Tijd om na twee mandaten en op 63-jarige leeftijd de fakkel door te geven. Op zaterdag 18 november hield ACLVB een Nationaal Congres om een nieuwe Voorzitter aan te duiden.

Hoe blikt u terug op uw loopbaan en op uw mandaat als Voorzitter?

Ik ben een heel tevreden man. Wie kan tegenwoordig nog zeggen dat hij 4 interessante jobs bij hetzelfde bedrijf heeft gedaan? Ik was bij de ACLVB achtereenvolgens juridisch medewerker, dan diensthoofd van de juridische dienst, vervolgens HRM-directeur en tot slot Nationaal Voorzitter. In mijn mandaat van Voorzitter was het bijzonder interessant om het sociaal overleg op het hoogste niveau te kunnen meemaken. Als Voorzitter ben je bovendien een soort coördinator van de interne werking van de organisatie. Beide facetten van mijn rol waren boeiend!

Is vakbondswerk nog hetzelfde als vroeger? Wat heeft u zien veranderen?

Ik ben sinds 1986 aan de slag bij de Liberale Vakbond. Toen lag de focus binnen onze organisatie vooral op het wegen op het beleid via collectieve belangenbehartiging.  Ondertussen heeft het luik individuele dienstverlening aan belang gewonnen, denk bijvoorbeeld aan de juridische bijstand die leden genieten. We hebben bij ACLVB onder meer
onze 360° dienstverlening ingevoerd, waarbij we informatie en advies verstrekken rond thema’s die niet noodzakelijk rechtstreeks met iemands job te maken hebben. We kijken
voortdurend waar we een meerwaarde kunnen creëren voor onze leden. Dankzij de digitalisering kunnen mensen sneller dan vroeger zelf aan informatie geraken. Toch moeten we aanhoudend het verschil weten te maken.

U heeft een juridische achtergrond. Welke invloed heeft dat gehad op uw betrokkenheid bij het sociaal overleg en uw onderhandelingsstijl?

8 jaar geleden – toen ik verkozen werd – reageerden de kranten in termen van “verrassende voorzitter”. Bij andere vakbonden kwamen de voorzitters doorgaans uit de
wereld van het sociaal-economisch overleg. Mijn profiel is anders, maar net die onderlinge verscheidenheid, bijvoorbeeld in de Groep van 10, is waardevol en werkt versterkend. Voor een antwoord op een juridische kwestie wordt tijdens het overleg inderdaad regelmatig mijn kant opgekeken.

Waarin is de Liberale Vakbond anders dan de andere vakbonden? Wat is u opgevallen?

De ACLVB is de overlegvakbond bij uitstek. Interprofessioneel heb ik toch een aantal keer gesteld dat de ACLVB niet zou meedoen aan bepaalde acties, maar bewust koos voor
sensibiliserende alternatieven. Vaak boek je meer resultaat aan de onderhandelingstafel dan door meteen te gaan staken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we a priori neen zeggen tegen acties. Maar we hebben een andere houding daarin, onder meer als het gaat over het bezetten van kruispunten tijdens een protestactie. 8 jaar terug lanceerden we de slogan ‘Meer verhaal, minder kabaal’. We zijn ervan overtuigd dat we op die manier meer wegen op de besluitvorming.

Wat wil u meegeven aan de volgende Voorzitter?

Vermits kandidaat-voorzitter Gert Truyens al 30 jaar binnen onze vakbond werkt en al jarenlang in het sociaal overleg - weliswaar op Vlaams niveau - actief is, zal ik op dat vlak niet zoveel tips meer te geven hebben. Zoals ik reeds zei, is ook de interne werking van onze organisatie belangrijk. Het zal zaak zijn de goede werkprocessen die de laatste
jaren werden ontwikkeld om onze leden nog beter van dienst te zijn, uniform door alle zones van het land te laten naleven.

Welke boodschap heeft u voor de leden van onze vakbond?

Allereerst wil ik hen bedanken voor het jarenlang vertrouwen! De leden geven ons de middelen, in ruil verdedigen wij hun collectieve en individuele belangen, en bieden we ondersteuning, informatie, advies, rechtshulp en financiële voordelen zoals premies, kortingen via ons voordelenplatform en voordelige vakantieaccomodaties. Ook het engagement van onze afgevaardigden heb ik altijd ten zeerste gewaardeerd. Geregeld staan zij voor hete vuren, ze maken soms zware situaties mee, denk aan een herstructurering in het bedrijf. Hun gedegen inzet straalt af op onze hele organisatie. Daar kan ik enkel bewondering voor hebben!

Waar staat de Liberale Vakbond over 10, 20 of 50 jaar?

Het is natuurlijk moeilijk vooruit kijken, achterom blikken is makkelijker. De ACLVB gaat al gedurende 20 à 30 jaar vooruit qua ledenaantal, ofschoon gezegd wordt dat meer syndicalisering in België moeilijk is. Misschien komt dat groeiend succes doordat meer en meer werknemers zich aangetrokken voelen tot ons DNA van constructieve overlegvakbond. Het zullen in mei 2024 mijn 10de sociale verkiezingen zijn sinds ik in dienst ben bij de Liberale Vakbond. We komen aan meer dan een verdubbeling van het aantal verkozenen en van het stemmenaantal ten opzichte van mijn beginperiode bij de vakbond, dankzij onze positionering, ons verhaal. We zitten aan bijna 15% momenteel, dat is een marktaandeel waar veel politieke partijen slechts kunnen van dromen.

Intussen verandert de arbeidswereld natuurlijk ook. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van flexi-jobbers; je kan als vakbond wel zeggen dat je tegen flexi-jobs bent en de ACLVB is daar ook tegen, maar de realiteit is wat ze is. Er is de nieuwe trend van de platformwerkers, enzovoort. Hoe gaan we ons positioneren als vakbond om ook dat type arbeidskrachten te helpen? Mensen werken op andere manieren, denk bijvoorbeeld aan IT’ers, vertalers of consultants die nu meer als zelfstandigen werken … hoe kunnen we als vakbond ook aan hen een meerwaarde bieden? Hoe dan ook zal de ACLVB met die tendensen moeten rekening houden. Tot slot hoop ik dat we verder blijven groeien als organisatie. De stijgende cijfers waarnaar ik verwees, tonen alvast aan dat er een toekomst is voor het sociaalliberalisme.

Laatste vraag: hoe gaat u de vrijgekomen tijd invullen eens u geen Voorzitter meer bent?

Ik verlaat onze organisatie nog niet onmiddellijk na de aanstelling van de nieuwe Voorzitter, het plan is dat ik in dienst blijf tot aan de sociale verkiezingen, zij het niet meer als Voorzitter en ook niet als Algemeen Adviseur. Ik wil nog voortwerken aan de Weetwijzer, juridische geschillen in verband met de sociale verkiezingen helpen oplossen, enz. Maar daarna? We zien wel. Ik heb in het verleden 8 jaar avondschool Italiaans gevolgd, dat wil ik wel weer opnemen. Misschien ga ik ook kooklessen volgen en ik heb wel zin om wat vaker op reis te gaan. Daarnaast wil ik inhoudelijk intellectueel bezig blijven en kijken waaraan ik met mijn juridische expertise nog kan bijdragen. Dat zeker!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart