banner-corona-2_0.jpg

Wanneer kan corona nog aanleiding geven tot tijdelijke werkloosheid?

25/10/2022 - 15u

Laatst aangepast: 24/1/2023, 11:30

 

Dit is niet meer van toepassing. De corona-procedure is nu definitief afgelopen.


Wanneer?

Wil je werkgever nog tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen, dan geldt sinds juli 2022 opnieuw de klassieke procedure voor overmacht. Corona kan enkel nog aanleiding geven tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indien je als werknemer niet ziek bent, maar in quarantaine moet en niet kan telewerken.
 

Welke stappen moet je ondernemen?

Vul het formulier C3.2-werknemer in. Bezorg ons het formulier per mail of bezorg dit aan je lokaal ACLVB-secretariaat.

We nemen contact met je op indien je nog moet langs komen om een formulier C1 in te vullen.

Je zal een quarantaine-attest moeten bezorgen aan je werkgever.

Vanaf 1 januari 2023 moet je opnieuw een controlekaart gebruiken! (de C3.2A of C3.2A-BOUW). Je werkgever moet de kaart afleveren, ten laatste op je eerste dag tijdelijke werkloosheid van de maand. Je moet de kaart invullen, steeds op zak hebben (bij controle van de sociaal inspecteur moet je deze tonen) en nadien binnenbrengen bij de ACLVB. Lees zorgvuldig de uitleg op de kaart. Voorziet je werkgever in het gebruik van een elektronische controlekaart? Dan kan je de kaart online of via de app eC3.2 invullen, raadplegen en versturen naar de ACLVB.
 

Welke stappen moet je werkgever ondernemen?

Het is je werkgever die je op tijdelijke werkloosheid plaatst. Hij verricht een aangifte van sociaal risico en geeft ons door welke dagen jij tijdelijk werkloos bent. Hij zal jou ook een controlekaart tijdelijke werkloosheid afleveren.
 

Hoeveel bedraagt je uitkering?

Je uitkering bedraagt 65% van je (begrensd) brutoloon. Het begrensd brutoloon bedraagt momenteel € 123,05 euro per dag of € 3199,26 per maand (bedragen geldend op 01/12/2022). Is je brutoloon hoger, dan wordt je brutoloon 'afgetopt' tot dit bedrag. Is je brutoloon lager dan neemt men 65% van je reële brutoloon. Op de uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.
Vanaf 1/11/2022 t.e.m. 31/03/2023 wordt de bedrijfsvoorheffing tijdelijk verlaagd naar 15%.
 

Wat doet de ACLVB voor jou?

We helpen je bij het samenstellen van je werkloosheidsdossier en versturen je aanvraag naar de RVA. Je ontvangt de nodige administratieve en juridische ondersteuning in geval van problemen. Van zodra je dossier in orde is, zorgen we voor de stipte betaling van je uitkering.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart