banner-jongerenquota.jpg

Werkgevers halen jongerenquota niet en worden nauwelijks gecontroleerd

19/07/2017 - 11u

Uit de meest recente evaluatie van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) blijkt dat ook in 2015 steeds minder bedrijven voldoen aan de aanwervingsquota voor jongeren. In 2008 hielden nog 87 procent van de werkgevers zich aan het quotum, in 2015 was dat nog maar 77,8 procent. Vooral bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk gewest en de federale openbare sector scoren beduidend lager dan vroeger.

Doel van de quota is om jongeren van minder dan 26 jaar zo snel mogelijk duurzaam in te schakelen op de arbeidsmarkt. De verplichting geldt zowel voor de private sector als de overheid. Elke werkgever met minstens 50 werknemers moet 3 procent jongeren in dienst nemen. 

In 2015 bedroeg de werkzaamheidsgraad bij jongeren (15-24 jaar) 23,4 procent. Dit is lager dan het gemiddelde in de ons omringende landen, waar dit 35% bedraagt. Er is dus dringend nood aan voldoende controle en engagement vanuit werkgeverskant. Tegenover al die jobkortingen mogen best wel wat extra inspanningen staan, o.a. via de promotie van duurzame arbeidsovereenkomsten!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart