E-commerce en nachtwerk: Kris Peeters zwicht voor hevig lobbywerk van werkgevers

14/10/2016 - 15u

Een jaar geleden heeft de regering, bij monde van Kris Peeters (Minister van Werk en Economie), een ultimatum gesteld aan de sociale gesprekspartners om cao’s te onderhandelen waarmee nachtwerk kan worden ingevoerd voor de verdere ontwikkeling van e-commerce.

Uit respect voor het sociaal overleg binnen de sector blijven de vakorganisaties voorrang geven aan de sociale dialoog. Ze zijn dan ook rond de onderhandelingstafel gaan zitten en dit is eind december 2015 uitgemond in een raamakkoord over de invoering van nachtwerk voor de verdere ontwikkeling van e-commerce. Sinds december 2015 staan de vakorganisaties ter beschikking van de bedrijven om dit raamakkoord via een bedrijfs-cao tot uitvoering te brengen.

Tot op heden heeft vrijwel geen enkel bedrijf uit de grootdistributie (in brede zin) contact opgenomen met de vakorganisaties.

Voor de bedrijven die dat wel hebben gedaan, is de sociale dialoog over e-commerce aan de gang met de bedoeling om tot constructieve oplossingen te komen.

Dit alles laat uitschijnen dat de regering eens te meer lak heeft aan de sociale dialoog op bedrijfsvlak en dat sommige werkgevers liever aan politieke lobbying blijven doen dan rond een onderhandelingstafel te gaan zitten om een akkoord dat ze op sectorvlak hebben ondertekend, in de bedrijven uit te voeren.

Die houding van werkgevers en politici zal de komende maanden niet zonder gevolgen blijven om het vertrouwen dat nodig is voor overleg die naam waardig te herstellen. We betreuren dat de werknemers van de handel door Kris Peeters opgeofferd werden terwijl hij ons enkele maanden geleden duidelijk zijn akkoord had gegeven dat het dossier in handen van de sector zou blijven aangezien er een raamakkoord was gesloten. Dit is puur verraad, een verregaande minachting van het sociaal overleg en nog maar eens een voorbeeld dat de regering uitsluitend als spreekbuis van de werkgevers optreedt.

Als een bedrijf – ondanks het in december 2015 in de sector ondertekende akkoord – toch nachtwerk zou invoeren, dan zal het de vakorganisaties op zijn weg vinden.

Een verwittigd bedrijf is er twee waard!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart