handel_73_2.jpg

(PC's 201 & 202.01): Eisenbundel 2019-2020

04/09/2019 - 11u

Beste leden,

De sectoronderhandeling binnen de kleinhandel is opgestart. In het tweejaarlijks sectoroverleg worden tal van arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op werknemers in PC 201 en PC 202.01 besproken en onderhandeld. Op basis van de ontvangen resultaten op onze enquête en een aantal samenkomsten met de andere vakbonden, werd een eisenbundel in gemeenschappelijk vakbondsfront opgemaakt.

Op dinsdag 3 september presenteerden we deze gemeenschappelijke eisenbundel aan de werkgeversbank.  De werkgeversfederaties zullen onze eisen intern bespreken en terugkoppelen aan hun leden.  Om dan op de volgende samenkomst, op datum van 10 oktober,  hun eisen kenbaar te maken en eventuele tegenvoorstellen te formuleren.

Hieronder vind je een kort overzichtje van onze belangrijkste eisen. Deze eisen zijn voor het gemak thematisch gebundeld.

1. Koopkracht

- Forfaitaire verhoging van de barema's, de reële lonen en GMMI (invulling van de 1.1% zoals afgesloten in het IPA)

- Recht op eindejaarspremie voor alle contractvormen en pro rata voor alle vormen van beëindiging van de overeenkomst.

2. Kwaliteit van het werk en omkadering van flexibiliteit

- Collectieve arbeidsduurvermindering (32u/4 d werkweek) met behoud van loon en compenserende aanwerving.

- Registratie van de arbeidstijd.

- Werkzekerheid en omkadering van de flexibiliteit

            * Een kader voor de inzet van studentenwerk en flexijobs

            * Minimum dagelijkse arbeidsduur van 4 uur per dag

            * Prestaties te spreiden over max. 5 dagen

            * Contract van min 20u/week

- Tijdskrediet: maximalisering van de rechten

- Eindeloopbaan: maximalisering van SWT-stelsels en Tijdskrediet landingsbanen

- Openingsuren/zondagswerk

            * Betere verloning van prestaties voor 8u en na 18u

            * Omkadering van alle vormen van zondagswerk

            * Weekends vrij van prestaties

3. Vervoerskosten

- Tegemoetkoming kosten privé-vervoer andere dan de fiets

- Optrekken van de fietsvergoeding en afschaffen kilometergrens

4. Vorming

- Intensifiëren van de sectorale opleidingsinspanningen. Opleidingsinspanningen ook voor ondernemingen < 20 werknemers

- Recht op individuele opleidingsdagen voor alle werknemers

- Certificeren van verworven competenties.

5. Syndicale premie

6. Verlenging van de bestaande CAO's

 

Vragen, suggesties of opmerkingen kan u steeds sturen naar volgend e-mail adres: stijn.vandercruysse@aclvb.be

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart