METAAL-PC 111 : Voordelen te verkrijgen via het fonds voor bestaanszekerheid metaal

07/05/2020 - 07u

Nieuw : Jaarlijkse premie voor kinderopvang voor kinderen tot en met 3 jaar

Bedrag :

Een premie van 1,5 euro per dag, met een maximum van 180 euro per jaar per kind. Deze premie geldt voor kinderen tot en met 3 jaar, die verblijven in een erkende kinderopvang (te bewijzen via het jaarlijks afgeleverd fiscaal attest).

Aanvraagprocedure :

 • Invullen aanvraagformulier https://www.fondsmet.be/Portals/0/Downloads/FM/FM3_NL.pdf)

 • Bijvoegen fiscaal attest 2019 per kind van deerkende kinderopvang (te ontvangen tussen feb en mei 2020).

  Je kan het ingevuld aanvraagformulier dan opsturen naar je ACLVB-secretariaat, https://www.aclvb.be/nl/secretariaten/provincies , samen met het fiscaal attest om de uitbetaling te bekomen. (Kan eventueel via je ACLVB-afgevaardigde). Je kan ook rechtstreeks terecht bij het fonds voor Bestaanszekerheid Metaal (www.fondsmet.be)

  Deze premie wordt uitbetaald op 15 juni of op 15 november. (De premie voor 2020 wordt betaald op basis van het fiscaal attest van 2019)

  Opgelet : indien beide ouders in PC 111, metaal arbeiders, tewerkgesteld zijn kan je de premie 2x aanvragen !

Reeds bestaande vergoedingen van het Fonds voor Bestaanszekerheid metaal:
(Je kan voor meer uitleg steeds terecht bij jouw ACLVB secretariaat of op www.fondsmet.be .)

 • Tijdelijke werkloosheid : dagvergoeding van 12,07 euro voor een hele uitkering en 6,04 euro voor een halve uitkering. Je bekomt deze automatisch via je ACLVB-secretariaat.

 • Volledige werkloosheid : dagvergoeding van 6,03 euro voor een hele uitkering en 3,01 euro voor een halve uitkering. De werkgever dient de nodigde formulieren te overhandigen, indien niet kan uw ACLVB secretariaat het nodige doen.

 • Werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) : maandvergoeding van 80,11 euro of 40,05 euro (in gewone SWT-stelsels) vanaf de leeftijd van 58 jaar. De werkgever dient de nodige formaliteiten te vervullen, bij problemen kan jouw ACLVB-secretariaat je begeleiden (is ingewikkelde vergoeding door complexe wetgeving).

 • Ziekte : maandbedrag van 93,27 euro per aangevangen maand ziekte na de eerste 30 kalenderdagen gewaarborgd maandloon. (Max. 14 maanden.) De aanvraag gebeurt door de werkgever, indien niet kan uw ACLVB secretariaat het nodige doen.

 • Oudere zieken : na de leeftijd van 57 jaar en na uitputting 14 maanden in systeem “ziekte” : 93,27 euro voltijds of 46,64 euro deeltijds tot aan pensionering. De aanvraag gebeurt door de werkgever, indien niet kan uw ACLVB secretariaat het nodige doen.

 • Werkbaar werk en loopbaanwijziging :

  Alternatieve functie met loonsvermindering vanaf 58 jaar.
  Overgang van ploegen- of nachtarbeid naar dag regime vanaf 58 jaar.
  Overgang van voltijdse naar 4/5e tewerkstelling vanaf 60 jaar.
  Telkens premie tussen 79,63 euro en 159,26 euro per maand. De aanvraag gebeurt door de werkgever, indien niet kan uw ACLVB secretariaat het nodige doen.

 

Al deze vergoedingen kunnen uitbetaald worden via uw ACLVB-secretariaat.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart