PC 149.04 (metaalhandel): Loopbaanverlof

26/11/2019 - 07u

3 DAGEN LOOPBAANVERLOF BIJ DE ARBEIDERS METAALHANDEL VANAF 50 JAAR

Naar aanleiding van de sectoronderhandelingen 2019-2020 hebben de arbeiders recht op een verbeterd loopbaanverlof:

Vanaf het kalenderjaar waarin de arbeider de leeftijd van 50 jaar bereikt, heeft hij recht op 1 bijkomende verlofdag per jaar.

Vanaf het kalenderjaar waarin de arbeider de leeftijd van 55 jaar bereikt, heeft hij recht op een 2 de bijkomende verlofdag per jaar.

Vanaf het kalenderjaar waarin de arbeider de leeftijd van 60 jaar bereikt, heeft hij recht op een 3de bijkomende verlofdag per jaar.

Eén dag bezoldigde afwezigheid voor voltijdse werknemers, deeltijdse werknemers hebben recht in verhouding tot hun arbeidsstelsel.

(De berekening van het loon voor het loopbaanverlof gebeurt volgens de wettelijke bepalingen betreffende de betaalde feestdagen.)

Ondernemingen die reeds over eenzelfde of hoger aantal extralegale vakantiedagen beschikken, kunnen van het sectoraal systeem afwijken, middels een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak die voor dezelfde doelgroep, met name de arbeiders uit het PC 149.04, een ander voordeel voorziet.

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart