METAAL-PC 111 : Betaalmoment premie kinderopvang verschuift van 15 naar 30 november !

06/11/2020 - 07u

Betaalmoment op 30 november 2020 !

Bedrag :

Een premie van 1,5 euro per dag, met een maximum van 180 euro per jaar per kind. Deze premie geldt voor kinderen tot en met 3 jaar, die verblijven in een erkende kinderopvang (te bewijzen via het jaarlijks afgeleverd fiscaal attest).

Aanvraagprocedure :

  1. Invullen aanvraagformulier (https://www.fondsmet.be/Portals/0/Downloads/FM/FM3_NL.pdf

  2. Bijvoegen fiscaal attest 2019 per kind van de erkende kinderopvang (te ontvangen tussen feb en mei 2020).

Je kan het ingevuld aanvraagformulier dan opsturen naar je ACLVB-secretariaat, https://www.aclvb.be/nl/secretariaten/provincies , samen met het fiscaal attest om de uitbetaling te bekomen. (Kan eventueel via je ACLVB-afgevaardigde). Je kan ook rechtstreeks terecht bij het fonds voor Bestaanszekerheid Metaal (www.fondsmet.be)

Doe dit zo snel mogelijk als je betaling wenst op 30 november !

Deze premie wordt uitbetaald op 15 juni of op 30 november. (De premie voor 2020 wordt betaald op basis van het fiscaal attest van 2019)

Opgelet : indien beide ouders in PC 111, metaal arbeiders, tewerkgesteld zijn kan je de premie 2x aanvragen !

Reeds bestaande vergoedingen van het Fonds voor Bestaanszekerheid metaal: https://www.aclvb.be/nl/metaal/metaal-arbeiders/artikels/metaal-pc-111-voordelen-te-verkrijgen-het-fonds-voor

(Je kan voor meer uitleg steeds terecht bij jouw ACLVB secretariaat of op www.fondsmet.be )

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart