Aandacht voor de gezondheid en de veiligheid van iedereen

28/04/2017 - 10u

28 april werd door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen tot Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Die dag gedenken de vakbonden de slachtoffers van arbeidsongevallen: jaarlijks worden meer dan 3 miljoen arbeidsongevallen gemeld en overlijden meer dan 168 000 werknemers aan de gevolgen van een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Gezondheid en veiligheid op het werk zijn daarom van belang voor iedereen.

Niettemin worden sommige werknemers en bepaalde risico's nog steeds veronachtzaamd.

"De gezondheid en de veiligheid van iedereen telt", benadrukt Esther Lynch van het Europees Vakverbond (EVV). "Elke werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkomgeving. Nergens mag het zo zijn dat een werknemer voor de keuze staat tussen ofwel zijn job, ofwel zijn gezondheid."

"Een van de beste dingen die een werknemer kan doen om zich te informeren en zijn voorzorgen te nemen op het vlak van gezondheid en veiligheid, is zich aansluiten bij een vakbond."

Vakbonden waken er immers over dat de Europese regels omtrent veiligheid en gezondheid die de werkgevers doen instaan voor de systematische preventie van alle risico's voor alle werknemers, daadwerkelijk gerespecteerd worden. En ze blijven onafgebroken ijveren voor concrete verbetering op Europees en nationaal niveau.

Zo heeft in België de bouwsector via zijn dienstverlenende organisatie inzake welzijn, Constructiv, en samen met zijn partners een Code van Goede Praktijk samengesteld voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steigers. Het gaat om een unieke intersectorale samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bouwsector, de vereniging van Stellingbouw Bedrijven België, de koepelorganisatie van de dienstverlenende organisaties uit de elektrotechnische sector, de vereniging van preventieadviseurs en de nationale beroepsvereniging van veiligheidscoördinatoren. Tijdens de komende weken zullen Constructiv en de partners die aan het document meewerkten, de sector sensibiliseren om de Code van Goede Praktijk toe te passen. Bedoeling is alle betrokken partijen aan te sporen de nodige maatregelen te nemen om het aantal arbeidsongevallen ten gevolge van een val vanop hoogte drastisch te verminderen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart