Europese werknemers beter beschermd tegen kankerverwekkende stoffen

13/05/2016 - 17u

De Europese Commissie stelt een wijziging van de richtlijn omtrent kankerverwekkende stoffen voor: de blootstelling aan 13 kankerverwekkende stoffen op het werk moet beperkt worden.

"Dit is belangrijk nieuws voor de gezondheid van de werknemers in heel Europa", benadrukt Esther Lynch van het Europees Vakverbond (EVV). "En een grote overwinning voor de werknemers en hun vakbonden." Het EVV had in het verleden al herhaalde malen aangedrongen op strengere blootstellingsgrenzen, en zeer nadrukkelijk nog op de International Workers’ Memorial Day in 2015 en 2016.

Jaarlijks overlijden in de EU zowat 102.000 mensen als gevolg van een arbeidsgerelateerde kanker.

Concreet heeft de Europese Commissie nu voorgesteld in de richtlijn nieuwe grenswaarden toe te voegen of te voorzien in een aanpassing van de bestaande maximale concentratiewaarden voor kankerverwekkende stoffen in de omgevingslucht op het werk.

"Hoewel bepaalde blootstellingsgrenzen onvoldoende zijn en bepaalde andere substanties niet weerhouden werden, kunnen we toch spreken van een betekenisvolle stap voorwaarts", bevestigt het EVV. "Na 12 jaar stilstand (al in 2004 waren er aanstalten tot een herziening van de richtlijn) heeft de Europese Commissie eindelijk onze eisen gehoord voor een betere bescherming van werknemers."

"Ik verwacht dat de Commissie tegen eind dit jaar nog voor minstens 15 bijkomende stoffen blootstellingsgrenzen voorstelt", aldus nog Esther Lynch.

Laat het tot slot duidelijk zijn dat de blootstellingsgrenzen niet in de plaats komen van de verplichting voor de werkgevers om de toxische substanties op de werkplek te bannen en te vervangen.
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart