Eindejaarspremie en syndicale premie voor de uitzendkrachten

16/11/2015 - 13u

Eindejaarspremie

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De eindejaarspremie bedraagt 8,27% van het brutoloon verdient tijdens 1 juli 2014 t.e.m. 30 juni 2015. Deze premie wordt verminderd met de RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing. Gemiddeld blijft er 66% netto over van de brutopremie.

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Om de eindejaarspremie te krijgen moet u minstens 65 dagen (1) tewerkgesteld zijn geweest als uitzendkracht tussen 1 juli 2014 en 30 juni 2015. Ofwel 520 uren in die periode onderworpen zijn bij de sociale zekerheid als uitzendkracht. Dus de dagen van ziekte en ongeval, gedekt door gewaarborgd loon, recuperatie en/of inhaalrust tijdens genoemde periode worden gelijkgesteld. Ofwel wordt dus 65 dagen in aanmerking genomen, ofwel 520 uren. Geen combinatie.

Maximum 5 dagen economische- technische- of crisiswerkloosheid worden gelijkgesteld. Ook de eerste 30 dagen afwezigheid wegens een arbeidsongeval komen in aanmerking bij de berekeningen. Uitzendkrachten, die tijdens de referteperiode in vaste dienst zijn getreden bij de gebruiker, moeten slechts 60 dagen (2) of 480 uren tewerkstelling bewijzen.

ACLVB betaalt de eindejaarspremie in de loop van december.

Opgelet!

Indien het rekeningnummer niet vermeld is of niet correct is op het premiedocument dat u van het Sociaal Fonds ontvangt, moet u het document terugsturen naar het Sociaal Fonds.
 

Lid van ACLVB? U krijgt 100 euro syndicale premie.

Voorwaarden voor de syndicale premie

Om recht te hebben op de syndicale premie moet je op het ogenblik van de uitbetaling lid zijn van de ACLVB en in orde zijn met je vakbondsbijdrage. Voor de rest gelden dezelfde voorwaarden als voor de eindejaarspremie.

ACLVB betaalt de syndicale premie in de loop van december.

Opgelet!

Het premiedocument dat u van het Sociaal Fonds ontvangt, bezorgt u zo snel mogelijk aan uw ACLVB-secretariaat.
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart