iartikel-elektronisch-contract-interim-bannerr_0.jpg

Elektronische contracten voor uitzendkrachten

25/02/2016 - 15u

Op 23 februari hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad een unaniem akkoord afgesloten over de afschaffing van de 48 urenregel en de ondertekening van elektronische contracten in de uitzendsector.

Het akkoord voorziet in de afschaffing van de 48 urenregel vanaf 1 oktober 2016. Vanaf die datum kunnen uitzendkrachten hun contract(en) lezen, aanpassen, aanvaarden en wijzigen vie een virtueel platform dat hiervoor gemaakt zal worden. Wanneer ze een opdracht aanvaarden kunnen ze het voorgestelde contract elektronisch ondertekenen met behulp van een PC, smartphone of tablet.

Interim@work, dat uitzendkrachten de mogelijkheid geeft om na te gaan of het uitzendbureau hen correct heeft aangegeven bij de RSA, zal ook in oktober gelanceerd worden.

Wijzen we er ook op dat er oplossingen voorzien zijn voor personen die niet over een smartphone, e-mailadres of elektronische identiteitskaart beschikken.

Volgens Bram Van Braeckevelt, Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke bij de ACLVB voor de uitzendsector, werd er uitgekeken naar dit akkoord omdat het meer juridische zekerheid met zich meebrengt en dus minder pogingen tot fraude van de werkgevers.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart