Nieuwe voordelen voor uitzendarbeid!

19/02/2016 - 15u

Vakbonden en werkgevers hebben in het paritair comité een aantal cao's gesloten die de voordelen voor uitzendarbeiders verhogen.
 

Eco-cheques

Je hebt recht op eco-cheques als de collega’s van de onderneming waar je tewerkgesteld bent, ook recht hebben.
 

Bijkomende vergoeding bij ziekte dag na einde contract

Als je ziek wordt de dag nadat je interimcontract is afgelopen, heb je bovenop de uitkering (betaald door het ziekenfonds) nog recht op een extra vergoeding van je werkgever.

Opgelet! De vergoeding verschilt tussen arbeider en bediende, of je in een 5- of 6-dagenstelsel werkt, is afhankelijk van hoe lang je bij die werkgever gewerkt hebt en je moet uiterlijk de tweede dag na het einde van de overeenkomst, als bewijs, een doktersattest kunnen voorleggen.
 

Bijkomende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Als je tijdelijk werkloos wordt door economische- of technische redenen, heb je recht op een bijkomende vergoeding. Ook hier zijn er verschillen tussen arbeider en bediende.
 

Attest bij aanvraag lening

Als je een lening wil aangaan, zal je (ter ondersteuning van je aanvraag bij de bank), een attest kunnen vragen bij het sociaal fonds waaruit moet blijken dat je de laatste twee jaar 260 dagen hebt gewerkt. Op die manier kan de bank zich eventueel soepeler opstellen als blijkt dat je als interimmer toch een bepaald aantal dagen hebt gewerkt in de laatste twee jaar.
 

Bijkomende vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Ook als je langdurig arbeidsongeschikt bent, zal je via het sociaal fonds, een bijkomende vergoeding kunnen aanvragen bovenop je uitkering van het ziekenfonds.

Voorlopig is er nog geen algemeen sectoraal akkoord 2015-2016 voor de werknemers uit de interimsector. Op 8 maart zal er verder onderhandeld worden in het paritair comité.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart