Sociale verkiezingen

Wat zijn sociale verkiezingen?

Om in bedrijven echt te kunnen meepraten heeft een vakbond verkozenen nodig voor overlegorganen zoals de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Meer weten

Wat als er geen vakbond is?

Tegenover politici, in federale of regionale beleidsorganen, binnen de bedrijven, … de ACLVB vertegenwoordigt  op alle niveaus van het sociaal overleg werknemers en uitkeringsgerechtigden.

Meer weten

 

Wat mis je als je je geen kandidaat stelt?

Een werknemer bijstaan na een ontslaggesprek, een collega informatie geven over tijdskrediet, opkomen tegen een onrechtvaardige situatie … wees maar zeker dat het een extra dimensie geeft.

Meer weten

Hoe ervaren mensen hun rol als afgevaardigde?

Dankzij mijn mandaat in de Ondernemingsraad weet ik veel beter hoe het bedrijf, onderdeel van een multinational, werkt. Het is veel meer dan gewoon het verhaal van goederen.

Meer weten

 

Waarin verschilt ACLVB?

Bij de ACLVB staat de dialoog voorop. Wij willen dat én de werknemer én het bedrijf erop vooruitgaan. Pas wanneer alle onderhandelingsmogelijkheden uitgeput zijn, gaan we tot actie over.

Meer weten

Zet je kandidatuur in de spotlights

Zet je kandidatuur in de spotlights met behulp van het campagnemateriaal van de ACLVB: affiches en de e-mailbanner.

Meer weten

 

Opgelet!

Hou je interesse om je kandidaat te stellen nog voor jezelf. De ontslagbescherming is nu nog niet van toepassing! De beschermingsperiode start in de periode van 12.01.2020 tot en met 25.01.2020, afhankelijk wanneer in jouw bedrijf het bericht van de verkiezingsdatum wordt uitgehangen (30 dagen daarvoor).
Maar dat neemt niet weg dat je al op gesprek kan gaan bij één van onze bestendig secretarissen. Een goed geïnformeerde kandidaat is er twee waard.

Contacteer mij voor meer info

Heb je interesse? Laat het ons weten.

Alle velden zijn verplicht in te vullen.

(woonplaats)
(werkgever)
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart