Sociale verkiezingen

Wat zijn sociale verkiezingen?

Om in bedrijven echt te kunnen meepraten heeft een vakbond verkozenen nodig voor overlegorganen zoals de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Meer weten

Hoe geldig stemmen bij de sociale verkiezingen?

Hoe stem je geldig bij de sociale verkiezingen 2020? Moet je verplicht gaan stemmen? We geven een antwoord op een aantal van de meest voorkomende vragen bij het stemgebeuren.

Meer weten

 

Waarvoor komen we op bij de sociale verkiezingen?

Genoeg koopkracht om vlot vooruit te geraken, een stabiele job voor de toekomt, een gezond evenwicht tussen het werk en het privéleven.... Stemmen op ACLVB-kandidaten, is kiezen voor de vakbond van de toekomst.

Meer weten

Wat als er geen vakbond is?

Tegenover politici, in federale of regionale beleidsorganen, binnen de bedrijven, … de ACLVB vertegenwoordigt  op alle niveaus van het sociaal overleg werknemers en uitkeringsgerechtigden.

Meer weten

 

Wat mis je als je je geen kandidaat stelt?

Een werknemer bijstaan na een ontslaggesprek, een collega informatie geven over tijdskrediet, opkomen tegen een onrechtvaardige situatie … wees maar zeker dat het een extra dimensie geeft.

Meer weten

Hoe ervaren mensen hun rol als afgevaardigde?

Dankzij mijn mandaat in de Ondernemingsraad weet ik veel beter hoe het bedrijf, onderdeel van een multinational, werkt. Het is veel meer dan gewoon het verhaal van goederen.

Meer weten

 

Waarin verschilt ACLVB?

Bij de ACLVB staat de dialoog voorop. Wij willen dat én de werknemer én het bedrijf erop vooruitgaan. Pas wanneer alle onderhandelingsmogelijkheden uitgeput zijn, gaan we tot actie over.

Meer weten

Zet je kandidatuur in de spotlights

Zet je kandidatuur in de spotlights met behulp van het campagnemateriaal van de ACLVB: affiches en de e-mailbanner.

Meer weten

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart