Sectoraal akkoord 2015–2016 : wat zal er veranderen?

03/07/2015 - 13u

Lonen stijgen vanaf 01.01.2016

Sector algemeen, exclusief de bakkerijen

 • Effectieve en minimumlonen stijgen met 0,07 euro (exclusief sommige sectorale minimumlonen van functies in de vleesconserven die voor 31.12.2015 bepaald worden door de sectorale sociale partners. Enkel van toepassing op nieuwe instroom vanaf 01.01.2016).
 • Ruimte voor bedrijfsonderhandelingen voor bijkomend loon (0,3%) tot 31.12.2015. Als er geen akkoord is op 31.12.2015, krijgt iedereen een jaarlijkse brutopremie van 80 euro.

Bakkerijen

 • Effectieve en minimumlonen stijgen met 0,07 euro.
 • + Grote bakkerijen (20 of meer werknemers): ploegenpremie van 0,10 euro per uur of een alternatief te onderhandelen binnen de syndicale delegatie voor 31.12.2015. (Als er geen akkoord is op 31.12.2015, krijgt iedereen een jaarlijkse brutopremie van 80 euro.)
 • + Kleine bakkerijen (minder dan 20 werknemers): jaarlijkse brutopremie van 80 euro en verhoging weekendpremie tot 4 euro.
   

Premies stijgen vanaf 01.01.2016

Ploegenpremies

 • ochtendpremie: 0,48 euro/uur
 • namiddagpremie: 0,54 euro/uur
 • nachtpremie: 1,88 euro/uur

Vergoeding tijdelijke werkloosheid

 • dag 1 tot en met 5: 8 euro/dag
 • vanaf dag 6: 11 euro/dag

Bestaanszekerheid na stopzetting arbeidsovereenkomst na overmacht

10,46 euro/dag

Vergoeding langdurige ziekte

6,95 euro/dag

Kledij

 • ter beschikking: 3,64 euro/week
 • onderhoud: 4,30 euro/week

SWT (Brugpensioen)

Maximale invulling met behoud van de bestaande modaliteiten.

 • SWT vanaf 62 jaar (cao 17)
 • Uitzonderingsregimes:
   
  • SWT 60 jaar
  • zeer lange loopbaan 58/40
  • zware beroepen geharmoniseerd systeem 58/33
  • zware beroepen suppletief systeem 58/35
  • medisch SWT

Tijdskrediet

Maximale invulling.

 • Behoud sectorale cao tijdskrediet met motief voor maximaal 36 maanden.
 • Behoud sectorale cao tijdskrediet lange loopbanen (landingsbanen met beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar).
 • Tijdskrediet voor een landingsbaan lange loopbaan of zwaar beroep: op 55 jaar voor 2015 en 2016.

Eindeloopbaandagen

Loskoppeling voorwaarden SWT (brugpensioen)

Sector algemeen (excl. bakkerijen)

Anciënniteitsvoorwaarde van 10 jaar in de onderneming en loopbaanvoorwaarde van 35 jaar.

 • 56 jaar: 3 dagen
 • 58 jaar: 6 dagen
 • 60 jaar: 9 dagen

Grote bakkerijen (bakkerijen vanaf 20 en meer werknemers)

Anciënniteitsvoorwaarde van 10 jaar in de onderneming en loopbaanvoorwaarde van 35 jaar.

 • 60 jaar: 3 dagen

Vorming en opleiding

 • Betere verspreiding van het vormingsaanbod van het IPV (opleidingscentrum van en voor de voedingsnijverheid) via de afgevaardigden in de bedrijven + aanbod overlopen bij jaarlijks opleidingsgesprek.
 • Laaggeschoolde jongeren (−26 jaar) hebben gedurende hun eerste 12 maanden tewerkstelling recht op 2 500 euro opleidingsbudget voor het volgen van IPV-opleidingen.
 • Mogelijkheid tot stages voor de leerlingen in de bakkerijsector.
 • Sectorale aanbeveling om vormingen, in de mate van het mogelijke, te laten doorgaan tijdens de normale arbeidstijd van de werknemer.

Interimarbeid

 • Sectorale aanbeveling tot het maandelijks overmaken van informatie over uitzendarbeid aan ondernemingsraad en syndicale delegatie.
 • Sectorale aanbeveling om zo veel mogelijk weekcontracten te gebruiken.

Sociaal overleg en functieclassificatie

 • Eén bijkomende vormingsdag per jaar voor afgevaardigden om deel te nemen aan nationale beleidsinstanties binnen de vakorganisaties.
 • Functieclassificatie subsectoren vleesactiviteiten worden prioritair opgestart.
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart