ACLVB Kaderwerking

Op deze pagina:

  De ACLVB Kaderwerking maakt als onderdeel van de Liberale Vakbond deel uit van een wijd verspreid netwerk binnen het sociaal overleg en het sociaaleconomisch weefsel.

  Wij zorgen voor een informatieaanbod en vorming op maat van onze leden-kaderleden. 

  Wij zijn een ontmoetingsplaats waar kaderleden over alle sectoren heen elkaar kunnen ontmoeten en dat een platform biedt om de eigen contacten met medewerkers verder te professionaliseren. 

  Via deze link hebben jullie toegang tot onze onthaalmap.

  Connect

  • Juridisch omkaderd
  • Interviews en getuigenissen kaderleden
  • Up 2 Date geïnformeerd
  • Syndicaal omkaderd

  Lees Online   Download PDF

  ACLVB komt uiteraard ook op voor kaderleden

  Kaderlid zijn in een bedrijf en er een vakbondsmandaat ter harte nemen. Dat het ene het andere niet hoeft uit te sluiten, bewijzen onze ACLVB-afgevaardigden elke dag.

   

  Kaderlid en vakbondsafgevaardigde, geen wringende combinatie ?

  Kaderlid en vakbondsafgevaardigde is geen wringende combinatie, waarom zou het! Het is net heel zinvol dat ook kaderleden vertegenwoordigd zijn. We maken mee deel uit van het personeel en kampen met specifieke problematieken. Dat heeft in het bijzonder de Liberale Vakbond goed begrepen.

  Lees het volledige interview


  ACLVB geeft leden kaders een stem in het overleg en dit op alle niveau’s

  Want, de ACLVB staat voor een degelijk en realistisch sociaal overleg. Op nationaal niveau tijdens de onderhandelingen voor het tweejaarlijks interprofessioneel akkoord, wat meteen het kader vormt voor de sectorale onderhandelingen en vervolgens de onderhandelingen op bedrijfsniveau. Onze leden, militanten en afgevaardigden hebben altijd een stem in de belangrijke beslissingen die genomen worden in alle fasen van het overleg.

  Ontdek hoe ACLVB zijn leden verder omkadert. niet alleen met performante dienstverlening, maar ook met handige tools zoals de Weetwijzer. Uw eigen gids/website/app, altijd bij de hand, die u de weg wijst in het bos van sociale wetgeving die qua dimensie en complexiteit alleen maar groeit. Een brede waaier aan thema’s eigen aan zowel individueel als collectief arbeidsrecht, arbeidsreglementering en socialezekerheidsrecht worden u op heldere wijze geduid.

  De online versie is gratis gelinkt aan uw lidnummer en biedt met een geoptimaliseerde zoekfunctie een kwalitatief hoogstaand naslagwerk binnen handbereik. De online versie wordt tweewekelijks geüpdatet zodat u steeds over geactualiseerde informatie beschikt.

  Technologie staat niet stil, vandaar dat ACLVB de weetwijzer ook als handige app aanbiedt in de App Store en op Google Play.

  Ontdek hoe ACLVB zijn leden verder omkadert met deskundig juridisch advies en bijstand in alle materies eigen aan de arbeidswetgeving.

  Ontdek hoe ACLVB zijn leden verder omkadert met een uitgebreid vormingsaanbod, inclusief specifieke vorming gericht op kaders.

  Ontdek hoe ACLVB zijn leden verder omkadert met:

  Contact

  Erik Decoo

  Poincarélaan 72-74
  1070 Brussel
  Tel : 02/558 51 50
  Fax : 02/558 51 51

  E-mail : eric.decoo@aclvb.be

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart