banner-dikketruiendag.jpg

ACLVB is bezorgd over de hoge energieprijzen

17/02/2022 - 07u

De ACLVB is bezorgd over de hoge energieprijzen, die voor veel consumenten stilaan onhoudbaar worden. Wij zijn er ons bewust van dat internationale ontwikkelingen aan de basis liggen van de sterk gestegen prijzen, maar dat betekent niet dat er geen maatregelen genomen kunnen worden om werknemers en sociaal verzekerden beter te beschermen. Wij zien mogelijkheden om maatregelen te nemen op verschillende domeinen:

Overwinsten moeten terugvloeien naar werknemers en sociaal verzekerden

Verschillende energieleveranciers boeken enorme winsten dankzij de hoge energieprijzen, die worden gebaseerd op de duurste producentenprijzen op de markt. Leveranciers die zelf goedkoper produceren of lange termijncontracten hebben afgesloten, halen hier een buitensporig rendement uit. De ACLVB is van oordeel dat deze overwinsten sterker moeten worden belast, en dat deze meerinkomsten integraal moeten worden toegekend aan werknemers en sociaal verzekerden in de vorm van koopkrachtmaatregelen zoals energiecheques. Het is belangrijk dat deze buiten de energiefactuur om worden toegekend, opdat het positieve koopkrachteffect  niet teniet wordt gedaan door een dalende impact op de consumptieprijsindex die de loonindexering zou vertragen.

Structurele verankering uitgebreid sociaal tarief

In het kader van de coronacrisis werd het sociaal tarief uitgebreid naar alle personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Deze maatregel loopt in principe af na het tweede kwartaal van 2022, maar de ACLVB is vragende partij om dit uitgebreid toepassingsgebied structureel te verankeren.

Betere bescherming van de consument

Veel consumenten betalen vandaag energieprijzen die nóg hoger liggen dan het marktgemiddelde. De ACLVB vraagt dat energieleveranciers verplicht worden om minstens elk kwartaal het goedkoopste tarief aan te bieden aan hun klanten en dat zij bij afloop van een vast contract minstens twee maanden op voorhand een nieuw voorstel doen. Elke leverancier zou ook verplicht een vast tarief moeten aanbieden. Bepaalde van deze vragen zitten vervat in het Consumentenakkoord Energie, maar dat werd niet door elke leverancier ondertekend, wordt niet steeds correct toegepast en gaat ook niet ver genoeg.

Betere ondersteuning voor energiebesparende investeringen

De beste manier om de energiefactuur te doen dalen is investeren in isolatie en hernieuwbare energie. Voor veel particulieren is dit echter een te dure investering. In dat opzicht vraagt de ACLVB een betere financiële ondersteuning voor energiebesparende investeringen, in het bijzonder voor consumenten met beperkte financiële middelen.

Verplichte telewerkpremie

Werkgevers kunnen werknemers die telewerken een telewerkpremie van maximaal € 134,71 per maand toekennen die vrij is van RSZ-bijdragen en ook voor de werknemer belastingvrij is. Deze premie is noodzakelijk om de bijkomende kosten voor onder meer verwarming en elektriciteit te dekken. We ontvangen echter signalen van onze leden en afgevaardigden dat veel werkgevers ondanks het structureel verankeren van telewerk amper of zelfs geen telewerkvergoeding willen toekennen. Daarom vraagt de ACLVB een verplichte toekenning van een telewerkpremie, opdat het bijkomende verbruik minstens ten dele wordt gedekt.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart