banner-7-propositions_0.jpg

Maatregelen Overlegcomité zijn ontoereikend voor gezinnen om het hoofd boven water te houden

01/09/2022 - 17u

Het hoeft niet te verwonderen dat de door het Overlegcomité voorgestelde maatregelen helaas ontoereikend zijn om de meest kwetsbare gezinnen - en dat zijn er steeds meer - te helpen het hoofd boven water te houden.

Verlenging van de BTW aan 6%: de ACLVB kan begrip opbrengen voor de verlenging van deze tijdelijke maatregel, maar het is verre van een ideale oplossing, alleen al vanwege de vertraging bij de indexering van de lonen en uitkeringen.

De Liberale Vakbond is eerder voorstander van een belastingverlaging van zodra een bepaalde energieprijsdrempel wordt bereikt. Deze maatregel kan gefinancierd worden met een belasting op overwinsten en met de extra inkomsten die de overheid ontvangt via de BTW op energie.

Sociaal tarief: de verlenging en uitbreiding van het sociaal tarief is op zich een goede zaak, maar moet een vaste waarde worden, waarbij men ervoor moet zorgen dat iedereen die recht heeft op het sociaal tarief er ook werkelijk van profiteert. Momenteel zijn er te veel gezinnen die er wel recht op hebben, maar die er niet van op de hoogte zijn en zodoende ook geen stappen ondernemen om het sociaal tarief te verkrijgen.

Buitensporige overwinsten: de ACLVB heeft reeds aangedrongen op een belasting op overwinsten uit de verkoop van energie en is dan ook tevreden met het initiatief vanuit de regering, maar hoopt dat spoedig voldoende fiscale en juridische maatregelen worden getroffen.

Investeringen in duurzame oplossingen: maatregelen om burgers te helpen investeren in duurzame oplossingen en isolatie zijn van essentieel belang omdat zij de mensen in staat stellen hun energieverbruik en dus hun energiefactuur daadwerkelijk te doen dalen. De ACLVB zet graag nog een stap verder zetten in die richting. Lees hier onze energievoorstellen!

Energiemarkt: het wordt eindelijk tijd om een oplossing op Europees niveau te vinden voor de ongezien hoge energieprijzen op de markt. De EU moet in deze woelige tijden in het belang van haar burgers kunnen optreden en hen beschermen. De ACLVB steunt de inspanningen van België om een plafonnering van de gasprijzen en een herziening van de elektriciteitsprijzen in te voeren.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart