ACLVB plaatst vraagtekens bij invoering Europese dienstenkaart. Neen aan sociale dumping!

23/06/2017 - 13u

Een van de vrijheden die EU-burgers genieten, is het het recht om in een andere EU-lidstaat te werken. Geen probleem, zegt de ACLVB. Wel als uitbuiting en het omzeilen van de sociale wetgeving het onderliggend patroon zijn. Van sociale dumping wordt niemand beter. Belgische werknemers niet, en buitenlandse werknemers niet.

Europa houdt de schijn op dat het sociale dumping aanpakt. Maar de houding van Europa is niet kordaat genoeg. Nog altijd glippen werkgevers door de mazen van het net, denk aan fraude bij detachering. Voor wie tijdelijk in ons land werkt, moeten de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden gerespecteerd (onder voorbehoud van betere voorwaarden in het thuisland), en dienen de socialezekerheidsbijdragen betaald in het thuisland. Alleen kunnen Belgische arbeidsinspecteurs amper controleren of dat effectief gebeurt.

Het fenomeen van de postbusfirma's illustreert perfect welke misbruiken mogelijk zijn door de vrijheid van verkeer in de Europese Unie als er geen doeltreffend rechtsgeldig tegengewicht is. De oneerlijke concurrentie tussen bedrijven die de voorwaarden van het land respecteren waar ze actief zijn en diegene die gebruikmaken van de postbussen, ondergraaft volledige sectoren. Ten koste van de werknemers, die hun lonen, hun sociale bescherming en hun arbeidsvoorwaarden zien aangetast worden, of hun job kwijtraken.
 

E-dienstenkaart effent pad voor fraudeurs

Europa komt nu met het voorstel van de invoering van een Europese e-kaart voor diensten, bedoeld om "de administratieve situatie te vereenvoudigen voor dienstverrichters die hun activiteiten naar andere lidstaten willen uitbreiden". Dienstverrichters die grensoverschrijdend diensten willen verrichten - denk aan bedrijven in de bouwsector, de schoonmaak, de verzekeringssector, informatica, boekhouding, callcenters - , kunnen via een volledig elektronische procedure op EU-niveau de nodige formaliteiten vervullen, wat meer rechtszekerheid zou moeten bieden en de administratieve rompslomp verminderen.

Het Europees Vakverbond heeft die elektronische kaart reeds verworpen. Ze doet namelijk veel meer dan zogenaamd administratieve procedures vereenvoudigen. In feite effent ze het pad voor fraudeurs, die voor hun brievenbusbedrijf gemakkelijk een e-dienstenkaart zullen kunnen bemachtigen en sociale dumping organiseren zonder vrees voor echte controles. De dienstenkaart zal de rol van de inspectiediensten uithollen, de controle-instrumenten van het gastland verzwakken en uitgerekend leiden tot meer sociale fraude en sociale dumping.
 

Onbegrijpelijk

Het is onbegrijpelijk dat de Europese Commissie, net nu hard gewerkt wordt aan de aanpassing van de detacheringsrichtlijn, met een dergelijk voorstel komt, dat de achterdeur weer wagenwijd openzet voor misbruik. Waar zit de toegevoegde waarde van deze e-kaart?

Alle Europese werknemers hebben recht op waardige werkomstandigheden. Wat de Liberale Vakbond vraagt, is niet minder, maar meer Europa. Neen aan een Europa waarbij alles in het teken staat van concurrentie en een vrije markt. Ja aan een sociaal Europa! Europa moet zijn nek uitsteken voor de werknemers, nu!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart