banner-flex-abo.jpg

ACLVB tevreden met verhoogde terugbetaling treinabonnement

09/04/2024 - 17u

“Tussenkomsten in abonnementen moesten meer toereikend zijn”

ACLVB, de Liberale Vakbond, is tevreden met het recente akkoord over de nieuwe cao 19/11, dat tot stand kwam na constructieve onderhandelingen tussen de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR). Dit akkoord markeert een cruciale stap richting duurzame mobiliteit voor werknemers, waarbij de werkgeversbijdrage in de terugbetaling van treinabonnementen wordt aangepast.

De nieuwe cao, goedgekeurd op 8 april 2024, komt voort uit de noodzaak om de werkgeversbijdrage aan te passen, die door de verschillende tariefverhogingen van de NMBS was teruggevallen tot slechts 56%. Voor de Liberale Vakbond was het niet meer dan logisch dat de werkgeversbijdrage zou worden verhoogd, zodat werknemers die kiezen voor duurzame vervoersmiddelen zoals de trein, aanspraak kunnen maken op een toereikende tussenkomst.
 

Belangrijke bepalingen voor Liberale Vakbond

Belangrijke bepalingen van cao 19/11, zoals de verhoogde forfaitaire bedragen die overeenkomen met 71,8% van de kostprijs van het treinabonnement en een jaarlijkse aanpassingsformule om dalingen te voorkomen, dragen bij aan een stabiele ondersteuning van werknemers op lange termijn.

Deze aanpassingsformule is overigens vastgelegd voor een periode van 6 jaar, waardoor de werkgeversbijdrage naar verwachting gedurende deze tijd boven de 70% van de kostprijs van de abonnementen zal blijven.
 

Halvering van kost voor werknemers

Ook de federale regering doet een inspanning om de terugbetaling van treinabonnementen voor werknemers te verhogen door middel van een belastingkrediet voor werkgevers. Dit belastingkrediet bedraagt 7,5% van de prijs van het treinabonnement, op voorwaarde dat de werkgever zelf tussenkomt voor 79,3%. Met het akkoord over cao 19/11 zal elke werkgever minstens 71,8% moeten tussenkomen, waardoor elke werknemer in principe recht heeft op deze bijkomende tussenkomst van 7,5%.

Hierdoor zullen werknemers slechts 20,7% van de kostprijs van het treinabonnement zelf moeten betalen, tegenover 44% voorheen. ACLVB en de sociale partners dringen erop aan dat deze maatregel in de komende jaren wordt gekoppeld aan de evolutie van de forfaitaire bedragen in het kader van cao 19/11.
 

ACLVB vraagt verdere inspanningen voor alle vormen van openbaar vervoer

Deze gezamenlijke inspanningen zorgen ervoor dat werknemers een kleiner deel van de abonnementskosten zelf moeten dragen, waardoor duurzaam
woon-werkverkeer toegankelijker wordt.  Toch benadrukt ACLVB het belang van verdere inspanningen van toekomstige regeringen om een duurzame mobiliteitsshift te bevorderen en te ondersteunen.

“Het akkoord over cao 19/11 is een stap in de goede richting, maar er is meer nodig om een echt duurzame mobiliteitscultuur te bereiken”, aldus de studiedienst van de Liberale Vakbond. “Ook pleiten we nog steeds dat de terugbetaling van woon-werkverkeer dient uit te monden in een veralgemeende derdebetalingsregeling én dat deze verruimd wordt naar alle vormen van openbaar vervoer, inclusief van regionale openbare vervoersmaatschappijen.”

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart