banner-fietsvergoeding.jpg

Vanaf mei heeft iedereen recht op een fietsvergoeding

27/04/2023 - 10u

De Nationale Arbeidsraad heeft een suppletieve collectieve arbeidsovereenkomst gesloten waardoor werknemers die niet via een collectieve arbeidsovereenkomst op bedrijfs- of sectoraal niveau een fietsvergoeding ontvangen, vanaf uiterlijk 1 mei 2023 ook recht op zullen hebben op een fietsvergoeding van € 0,27/km. Dit bedrag is beperkt tot een maximale afstand van 20 km per enkele reis.

Indien een sectorale of bedrijfs-cao bestaat, moeten de voorwaarden en bedragen van deze sectorale of bedrijfs-cao's worden toegepast.

Zo zal bijvoorbeeld  een werknemer die onder PC 200 valt, onder de sectorale regeling vallen die 0,20 euro/km voorziet. Deze werknemer zal dus niet kunnen genieten van de bepalingen van de nieuwe suppletieve cao, die voorziet in een vergoeding van 0,27 euro/km.

Is de fietsvergoeding op bedrijfsniveau via een arbeidsreglement of een individuele overeenkomst geregeld, dan zal deze vanaf de inwerkingtreding van deze cao niet langer van toepassing zijn. In dat geval is de cao van de NAR wél van toepassing op de werknemers van de onderneming.

Voorwaarden

De werknemer komt alleen in aanmerking voor de fietsvergoeding als hij zich regelmatig per fiets verplaatst tussen zijn woning en zijn werkplek.

Werknemers kunnen voor het woon-werkverkeer verschillende vervoersmiddelen gebruiken, waaronder fietsen. Zij kunnen van hun werkgever voor elk van deze vervoermiddelen een vergoeding ontvangen, mits deze verschillende vergoedingen betrekking hebben op:

  • ofwel naar verschillende delen van het thuiswerktraject,
  • of voor dezelfde reis in verschillende tijden van het jaar.

Een werknemer met een voltijdse jaarabonnement kan geen vergoeding krijgen wanneer hij af en toe van huis naar het werk fietst.

Toekenning

De werknemer moet een verklaring op erewoord invullen en ondertekenen waarin hij het aantal kilometers dat hij per fiets heeft afgelegd tussen zijn woning en zijn werkplek en het aantal betrokken dagen tijdens de maand aangeeft.

De frequentie van de aangifte en de controlemethoden moeten door de werkgever worden vastgesteld.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart