banner-nationale-telewerkdag.jpg

ACLVB vraagt een sterke uitbreiding van het recht op telewerk

20/09/2021 - 10u

Telewerk is het laatste anderhalf jaar gemeen goed geworden. Daarom vraagt de ACLVB een sterke uitbreiding van het recht op telewerk voor jobs die dit toelaten!

  • Een recht op structureel telewerk (incl. satelliet- en mobiel werk) van min. 2 dagen per week op initiatief van de werknemer. De keuze voor telewerk moet vrijwillig en steeds herroepbaar zijn!
  • Bij telewerk komen ook extra kosten kijken. Wanneer geen satellietkantoor ter beschikking kan worden gesteld, moet de werkgever daarom bovenop de bestaande kostenvergoeding uit cao nr. 85, voorzien in een tussenkomst voor de bureaukosten. Het bedrag van de vergoeding wordt pro rata temporis (2 dagen/week = 100 %, 1 dag = 50 %) berekend.
  • Meer telewerkers betekent minder fileleed. Om te kunnen monitoren welke ondernemingen onvoldoende inspanningen doen om telewerk mogelijk te maken, moet het aantal dagen telewerk worden opgenomen in de sociale balans van de onderneming. Ook is telewerk een sterke pijler in de vervoersplannen van bedrijven en ondernemingen. Het lijkt ons dan ook pertinent dat die vervoersplannen hun intrede vinden in alle gewesten en bedrijven.
  • De ACLVB vraagt dat alle bepalingen van de Arbeidswet van 16 maart 1971 toepasbaar zouden worden op telewerkers! 
    Minder weergeven
     
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart