banner-telewerk_3_0.jpg

Welke gevolgen heeft thuiswerk voor de (ver)huurder?

25/10/2021 - 10u

Heeft thuiswerk gevolgen voor de verhuurder?

Je huurt sinds jaar en dag een appartement maar door corona heb je noodgedwongen van thuis uit gewerkt. Ondertussen pendel je opnieuw naar het werk maar kan je nog enkele dagen thuiswerken. Voor dit thuiswerk betaalt je werkgever een telewerkvergoeding. Is er dan sprake van ‘beroepsmatig gebruik’ van het appartement? Want dat heeft zo zijn fiscale gevolgen.

Belastingregime van verhuurde onroerende inkomsten

Er bestaan verschillende belastingregimes voor privéverhuur en beroepsmatig verhuur.

Huur je een woonst als natuurlijk persoon en gebruik je dit louter privé, dan zal de verhuurder belast worden op het geïndexeerd ki verhoogd met 40 %. Gebruik je de woning echter beroepsmatig dan zal de verhuurder belast worden op de werkelijke huurinkomsten. De fiscus zal zelf een kostenaftrek toepassen van 40 %. Over het algemeen is een taxatie op basis van het ki voordeliger voor de verhuurder.

Wat is nu precies beroepsmatige verhuur?

Volgens de fiscus is er sprake van beroepsmatige huur als je als huurder de huur aftrekt als beroepskost of als (een deel van) de huur terugbetaald wordt door je werkgever.

Toen we nog volop in de pandemie zaten, werd telewerken aangemoedigd en zelfs verplicht. Vandaag is telewerk bij vele ondernemingen ingeburgerd. Als werknemer krijg je vaak een onkostenvergoeding die beschouwd wordt als een belastingvrije terugbetaling van “kosten eigen aan de werkgever”. Zal de verhuurder/eigenaar van je huurwoonst nu zwaarder belast worden?

Gunstige belastingregime blijft van toepassing

In theorie zou de verhuurder die verhuurt aan een telewerker, belast worden op de werkelijke huurinkomsten. De forfaitaire vergoeding die je krijgt als werknemer dekt ook de kosten voor het gebruik van de kantoorruimte bij de werknemer thuis, zoals de huur. Maar de minister stelt gerust. Het gunstige belastingregime blijft van toepassing ook als de huurder thuis werkt en een vergoeding ontvangt. Opgelet! Dit standpunt geldt enkel in geval van een algemene thuiswerkvergoeding. Stel dat de werkgever jouw huur terugbetaalt, dan gaat het wel degelijk om professioneel gebruik en is het soepel standpunt niet van toepassing.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart