actiedag_9_november_-_banner_website.png

Actiedag 9 november: waar blijven de grote stappen vooruit?

19/10/2022 - 11u

Waarom wil de ACLVB actie voeren?

De regering slaagt maar niet in een grondige hervorming van onze fiscaliteit en neemt, na onze tussenkomst in het parlement, geen enkel initiatief om de loonwet te wijzigen en vrije loononderhandelingen mogelijk te maken. Laat dit nu net twee belangrijke speerpunten zijn om tot een rechtvaardige verdeling van onze welvaart te komen.

Niet voor niets legt de ACLVB al jaren het voorstel van een progressieve duale inkomstenbelasting op tafel waarbij ook inkomens uit vermogens progressief belast worden.

Bovendien is er dringend nood aan een prijsplafond voor gas en elektriciteit, een uitbreiding van het sociaal tarief en moeten de laagste sociale uitkeringen naar omhoog via een volledige invulling van de welvaartsenveloppe. Handen af van de index!
We blijven strijden voor het onvoorwaardelijk behoud van de automatische loonindexering.
 

Waarom roept de ACLVB niet op tot een algemene staking maar wel een actiedag?

Een oproep tot een algemene staking is het zwaarste stakingswapen dat een vakbond kan inzetten. Het betekent dat we dan een stilstand van het land zouden beogen. Gezien de realiteit dat heel wat mensen ook bezorgd zijn over de toekomst van hun job, hun bedrijf en velen zich eenvoudigweg geen dag loonverlies kunnen permitteren, leek ons oproepen tot een algemene staking niet gepast.

Bij een actiedag kiezen werknemers uit bedrijven en sectoren zelf of zij deelnemen en er is dus geen algemene oproep over gans het land heen. Het initiatief om al dan niet te staken wordt dan overgelaten aan jou en je collega’s.
 

Je neemt binnen je bedrijf deel aan de actiedag van 9 november?

De ACLVB ondersteunt het breed sociaal protest tegen de koopkrachtcrisis. Dit kan gaan van sensibiliseringsacties over personeelsvergaderingen tot ook stakingen.

Wil jij je ongerustheid en ongenoegen uiten? Dan kan je deelnemen en ben je voor die dag gedekt door onze stakingsaanzegging en ontvang je ook een stakersvergoeding.
Contacteer in dat geval je Bestendig Secretaris (BS) of je Verantwoordelijke Syndicale Ondersteuning (VSO).

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart