Afschaffing SWT ? Niet enkel een slecht idee, maar ook een non-idee

23/02/2017 - 10u

Slechts 2,4 procent van de Vlamingen die in 2015 en in de eerste helft van 2016 met brugpensioen zijn gegaan, heeft werk. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, waarover de pers gisteren berichtte. Alhoewel het Muyters’ bevoegdheid niet is, moest het SWT dan maar meteen de schop op. De ACLVB vindt dit niet enkel een slecht idee, het is zelfs gewoonweg een non-idee.
 

Geen meerwaarde

De afschaffing van het stelsel van werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag, zou betekenen dat mensen ontslagen worden en terugvallen op een gewone werkloosheidsuitkering. Het voorstel van Minister Muyters maakt dan ontslagen goedkoper en zorgt opnieuw voor een gat in de financiering van de sociale zekerheid omdat de solidariteitsbijdrage voor werkgevers wegvalt.  Joost mag het weten wat hier de meerwaarde van zou zijn.
 

Discussie in tegenspraak met IPA

De ganse discussie die gisteren in de pers kwam, is bovendien een non-discussie. De voltallige federale regering zegde nog maar enkele weken geleden toe om het IPA, met onder andere afspraken over SWT, integraal en loyaal uit te voeren. Hierbij gaf minister Peeters ook al aan, dat SWT voor  de gemeenschap goedkoper is dan een naakt ontslag.
 

Geen schuld van SWT’ers

Het is ook niet de schuld van de ‘bruggepensioneerden’ dat ze geen werk vinden. 55-plussers vinden nu eenmaal moeilijk werk. Zelfs de helft moeilijker dan jongeren, zoals een recente studie aantoont. En onder die moeilijke omstandigheden worden werknemers die op SWT gezet zijn vanaf 1 januari 2015, nog eens volledig onderworpen aan  het stelsel van aangepaste beschikbaarheid. Hetzelfde geldt voor werknemers die op SWT zijn gezet vóór die datum, als ze de leeftijd van 60 jaar nog niet hebben bereikt op 1 januari 2015.  Deze mensen moeten dan meewerken aan een inschakelingsparcours of trajectbegeleiding voorgesteld door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. En dat kan, behoudens enkele uitzonderingen, nog lopen tot de leeftijd van 65 jaar.

Het leven wordt steeds duurder. Heel wat 55+ schreeuwen om werk.
De ACLVB vindt dat de minister van Werk zich beter eerst zou focussen om al die mensen een job te bezorgen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart