Werkbaar werk voor iedereen !

04/12/2018 - 14u

2019 staat voor de deur, heb je al even stilgestaan bij wat de toekomst jou brengt? Deze regering en de werkgevers hebben de gepaste antwoorden al helemaal klaar. Werkbaar werk? Simpel, dat is volgens hen het optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, het verstrengen van de voorwaarden tot brugpensioen/SWT en dat van tijdskrediet eindeloopbaan. ACLVB steunt dan ook de sectorale acties op 14 december.
 

ACLVB komt op voor landingsbanen vanaf 55 jaar

De regering heeft de instapleeftijd voor landingsbanen verhoogd van 55 naar 60 jaar vanaf 1 januari 2019, ongeacht zwaar beroep of niet. Eenzijdig en zonder voorgaande akkoorden met de sociale partners te respecteren! Een landingsbaan met RVA-uitkering op 55 jaar biedt voor veel mensen de enige mogelijkheid om aan de slag te blijven op een werkbare manier tot de al verhoogde pensioenleeftijd van 67 jaar.
 

ACLVB komt op voor mensen met zware beroepen

Het wordt in de toekomst moeilijker om op SWT te gaan door een nieuwe verstrenging van de voorwaarden. De werkgevers staan erbij, kijken ernaar maar nemen het niet op voor hun werknemers. De regering presenteert ook een stijgend kostenplaatje. Onaanvaardbaar! ACLVB verzet zich tegen brutale ingrepen in het stelsel van SWT en roept de werkgevers en de regering op om niet langer doof te blijven voor de verzuchtingen van de werknemers en de realiteit van onze samenleving.
 

ACLVB komt op voor werkbaar werk voor iedereen

Zelf bepalen hoe en wanneer je werkt, maakt voor velen het werk draaglijker, o.a. door tijdskrediet. Dit geeft werknemers meer ademruimte voor de combinatie werk, familie en vrije tijd, en houdt hen langer gezond. Kennis en ervaring wordt doorgegeven aan jongere generaties zonder dat ze volledig uitgeblust geraken. Werkbaar werk door aangepaste landingsbanen bevordert de tewerkstelling van ouderen en de doorgroeimogelijkheden voor jongeren. Alle generaties zijn hierbij gebaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart