banner-deadline-landingsbanen_0.jpg

Binnenkort strengere voorwaarden voor SWT en eindeloopbaan?

21/09/2018 - 09u

De regering is stellig van plan om de voorwaarden voor het SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen) en het tijdskrediet landingsbanen te verstrengen. Hoewel er nog geen officiële wetteksten bestaan, is de kans groot dat de nieuwe regeling ingaat vanaf 1 januari 2019.

De regering wil de instapmogelijkheden voor SWT en tijdskrediet landingsbanen verstrengen door de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden op te trekken. De ACLVB wil daarom iedereen die in aanmerking komt, informeren en waarschuwen.

De regels zijn bijzonder ingewikkeld geworden de laatste jaren. Vraag gerust meer info bij je ACLVB-secretariaat.
 

Landingsbanen

De algemene regel is dat je vanaf 60 jaar een 4/5 of een halftijdse landingsbaan kan aanvragen met uitkeringen bij de RVA. Op die regel bestaan echter 5 belangrijke uitzonderingen. De toegangsleeftijd van deze uitzonderingen hebben de sociale partners via de vorige nationale akkoorden steeds op 55 jaar kunnen houden. Daarvoor was ook wel een bijkomende cao nodig via de sector, maar quasi alle sectoren hebben dat gedaan.

De 5 uitzonderingen waren de volgende:

  • stelsel lange loopbanen (35 jaar loopbaan)
  • stelsel nachtarbeid (20 jaar loopbaan)
  • stelsel zware beroepen (gedurende 5/7 jaar over een tijdspanne van 10-15 jaar (opeenvolgende ploegen, onderbroken diensten, nachtarbeid))
  • bouwsector (PC 124) indien de werknemer over een medisch attest beschikt
  • herstructureringen

Zoals het er nu naar uitziet, zouden deze 5 regimes geschrapt worden vanaf volgend jaar.

Vandaar deze oproep: indien je van het geboortejaar 1963 of ouder bent en een landingsbaan of een verlenging ervan overweegt, neem dan zo snel mogelijk een beslissing. Je kan nog genieten van de huidige voorwaarden (uitkeringen vanaf 55 jaar) als je tijdskrediet aanvangt op uiterlijk 31 december 2018, zowel voor bij een nieuwe aanvraag of bij een verlenging.
 

Brugpensioen (SWT)

Indien je in het ‘algemeen regime SWT (cao 17)’ wil stappen (vanaf 62 jaar), zal je vanaf 2019 41 jaar beroepsverleden moeten kunnen aantonen bij de RVA in plaats van de huidige 40. Dit geldt voor de ontslagen na 31 oktober 2018. Voor vrouwen is er ook een impact, maar dat zal pas in 2025 merkbaar zijn. Opgelet: dit geldt dus niet voor de bijzondere regimes van SWT.

Indien een bedrijf een aankondiging doet van een collectief ontslag na 31 december 2018, zal de minimale instapleeftijd voor brugpensioenen vanaf 2019 op 59 jaar komen te liggen (nu: 56 jaar). Vanaf 2020 zal dit vervolgens stijgen naar 60 jaar. Verder stijgt ook de aangepaste beschikbaarheid voor deze bruggepensioneerden naar 65 jaar, tenzij je 43 jaar beroepsverleden kan aantonen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart