banner-groot-rapport.jpg

De regering is gebuisd

04/07/2017 - 13u

Bij het einde van dit schooljaar hebben de drie vakbonden een rapport uitgereikt aan de regering-Michel. Die is – het zal niet verbazen – gebuisd. Gedurende de afgelopen weken hebben we de bevindingen van de werknemers omtrent het regeringsbeleid verzameld via www.hetgrootrapport.be.

  • Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine is gebuisd omwille van zijn absurd idee om de pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar. Hij voerde een pensioenhervorming door zonder zich iets aan te trekken van wat werknemers te verduren hebben en straft onvolledige loopbanen af.
  • Minister van Financiën Johan Van Overtveldt is gezakt omdat hij zich verzet tegen de invoering van een eerlijker fiscaliteit die de grote vermogens en de multinationals doet bijdragen.
  • Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is gebuisd door haar ziekenhuishervorming, waarmee ze het voltallige personeel uit de gezondheidszorg tegen zich in het harnas heeft gejaagd. En omdat ze wil dat langdurig zieke werknemers sneller opnieuw aan de slag gaan, onder dwang van sancties.
  • Ook Kris Peeters, minister van Werk, is gebuisd. Zijn wet op wendbaar werk drijft de flexibiliteit op ten voordele van ondernemingen, zonder het werk werkbaarder te maken.
  • Charles Michel is eveneens gebuisd. "Jobs, jobs, jobs" klonk het voortdurend. Maar we zien niets daarvan. Integendeel, hij heeft het gemunt op werknemers en uitkeringsgerechtigden. Hij ontmantelt de openbare diensten …

Na overhandiging van de buizen hebben Rudy De Leeuw, Voorzitter ABVV, Marie-Hélène Ska, Algemeen Secretaris ACV, Marc Leemans, Voorzitter ACV, Robert Vertenueil, Algemeen Secretaris ABVV, en Mario Coppens, Voorzitter ACLVB, uiteengezet welk beleid de regering tijdens de tweede helft van haar legislatuur zou moeten voeren.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart