banner-digitalisering-serv.jpg

Digitalisering in Vlaanderen verloopt te traag

04/07/2018 - 12u

Vakbonden en werkgeversorganisaties brengen actieplan uit om iedereen mee te krijgen

De Vlaamse sociale partners vinden het hoog tijd dat Vlaanderen op het vlak van digitalisering een versnelling hoger schakelt: onderwijs, arbeidsmarkt, economie en overheid moeten zich sneller aanpassen aan de digitaliseringstrend. Ze moeten de ontwikkelingen niet zozeer ondergaan, maar vooral mee sturen!

Als we nu niet handelen en anticiperen, dreigt Vlaanderen achterop te hinken omdat andere regio's en landen de transitie sneller maken. De terugval van ons land op de Europese index voor digitale economie en maatschappij 2018 is tekenend (2016: 5de plaats, 2018: 8ste plaats): het heeft niets te maken met achteruitgang in eigen land, wel met de grotere vooruitgang in andere referentielanden.

De Vlaamse sociale partners willen de huidige en de toekomstige Vlaamse regering aanzetten om de digitale transitie grondiger aan te pakken. Ook binnen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) starten de sociale partners met verschillende acties.

Gert Truyens, Vlaams Gewestsecretaris ACLVB: "Digitalisering is een onomkeerbare trend. In meer en meer jobs worden digitale vaardigheden gevraagd. Belangrijk is ervoor te zorgen dat iedereen mee is, ook de werknemers en werkzoekenden met minder digitale skills of een lagere digitale interesse. We moeten erover waken dat zij niet de nieuwe analfabeten worden!". Ook werkgevers erkennen nu de noodzaak tot digitale bijscholing. "Ze benoemen eindelijk het levenslang leren", stipt Gert Truyens aan, "iets waarop de vakbonden al sinds lang de aandacht vestigen!"

ACLVB roept op tot samenwerking, tussen de verschillende beroepssectoren, tussen sociale partners en overheid, maar ook over de regionale grenzen heen. "Dit is een zaak van ons allemaal. Hier past geen hokjesdenken. De acties en initiatieven die ondernomen worden, moeten op elkaar afgestemd worden als we daadwerkelijk en collectief willen vooruitgaan", aldus Gert Truyens.

Het VESOC-akkoord dat de Vlaamse Regering en de sociale partners vorig jaar in juli sloten, vernieuwt de opleidingsincentives om werknemers meer te laten bijleren of herscholen. De SERV vraagt nu via het actieplan digitalisering bijkomende aandacht voor de leermotivatie en het verder stimuleren van deelname aan opleiding en vorming. "Betekenisvol aan dit actieplan is dat er niet enkel een analyse gemaakt werd van de problemen, maar dat er concrete acties worden aangereikt", besluit Gert Truyens.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart