Nieuwe app voor je werkloosheidsdossier: de elektronische controlekaart eC3

13/06/2018 - 10u

Sinds 2014 bestaat er een webversie van de blauwe controlekaart waardoor je als werkloze de stand van zaken van jouw werkloosheidsdossier online kan invullen en bijhouden. Sinds begin juni is er ook de controlekaart-app: eC3.

Je kan de app vinden in de App Store voor iOS en de Play Store voor Android.

De elektronische controlekaart zorgt ervoor dat je eenvoudig je werkloosheidsdossier kan bijhouden en informatie over de uitbetaling van jouw werkloosheidsuitkeringen kan raadplegen. Meer info over hoe de online controlekaart werkt, vind je hier: http://www.aclvb.be/nl/elektronische-controlekaart.

Nu kan je als werkloze dus ook via de nieuwe app aan jouw uitbetalingsinstelling laten weten welke dagen je werkloos was. Zo kan je uitbetalingsinstelling op het einde van de maand je uitkering berekenen op basis van deze gegevens.

Aanmelden via de klassieke digitale sleutels (CSAM)

  • itsme
  • een beveiligingscode via een mobiele app
  • een beveiligingscode via token
  • gebruikersnaam en wachtwoord na eenmalige registratie via de eID

Om na het inloggen toegang te krijgen tot de app moet je ingeschreven zijn bij een uitbetalingsinstelling.

ACLVB als erkende uitbetalingsinstelling

De werkloosheidsreglementering is zo ingewikkeld en verscheiden dat je zonder deskundige hulp niet dreigt te krijgen waar je recht op hebt. Een uitbetalingsinstelling die je correct en volledig informeert is dan ook onontbeerlijk.

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart