ACLVB: erkende uitbetalingsinstelling werkloosheidsuitkeringen

Op deze pagina:

  Je werkloosheidsuitkering? ACLVB brengt het in orde!

  De werkloosheidsreglementering is zo ingewikkeld en verscheiden dat je zonder deskundige hulp niet dreigt te krijgen waar je recht op hebt. Een uitbetalingsinstelling die je correct en volledig informeert is dan ook onontbeerlijk.

  Contacteer onze secretariaten voor hulp bij je uitkering

  De dienstverlening van de Liberale Vakbond reikt verder dan de werkvloer! Ben je werkloos? Dan kan je rekenen op de ACLVB als erkende uitbetalingsinstelling van de werkloosheidsuitkeringen.

  Het is weliswaar de RVA die je rechten bepaalt, bijvoorbeeld op werkloosheidsuitkeringen of inschakelingsuitkeringen, maar het zijn de uitbetalingsinstellingen die je dossier behandelen en je de centen bezorgen. ACLVB heeft de reputatie om stipt en snel te betalen en om je correct en op een persoonlijke manier te begeleiden bij de administratie.

  • Wij zullen je wegwijs maken in de wirwar van paperassen en verplichtingen.
  • We zorgen dat je over alle nodige inlichtingen en documenten beschikt.
  • We helpen je bij het invullen van formulieren en dienen je dossier in bij de RVA.
  • Daarnaast zijn wij tussenpersoon tussen jou en de RVA bij alle aangiften van wijzigingen, bv. veranderingen in de familiale toestand.
  • We lichten je in over de rechten en plichten die je als werkloze hebt.

  Bovendien waken wij erover dat de RVA je rechten als werkloze eerbiedigt: je ACLVB-uitbetalingsinstelling onderzoekt deze rekening houdend met uw persoonlijke situatie. Rijzen er problemen met de RVA dan kan je ook bij ons terecht.

  Verder is het ook de ACLVB-uitbetalingsinstelling (en niet de RVA) die belast is met de maandelijkse betaling van de werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen. Wij berekenen het juiste bedrag van je uitkeringen op basis van de geldende wetgeving.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart