Over ACLVB

Op deze pagina:

  De Liberale Vakbond is één van de drie representatieve vakbondsorganisaties in België met meer dan 300.000 leden, 600-tal medewerkers en meer dan 5.000 afgevaardigden.

  De Liberale Vakbond is een vakbond waar elke mens centraal staat en waar de plaatselijke aanpak primeert. Onze waarden (vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid) vormen de vier pijlers van ons sociaal liberalisme.

  Als Liberale Vakbond dicteren we geen keuzes, maar geven we ideeën en oplossingen aan leden, militanten en mandatarissen. Dat alles doen we politiek onafhankelijk.

   

   

  • Onze missie: Wij verzekeren de sociale bescherming van werknemers en sociaal rechthebbenden.
  • Onze waarden: Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn de vier waarden die ons leiden in onze (dagelijkse) werking.
  • Onze visie: Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zich te ontplooien en zo zijn/haar persoonlijke situatie te verbeteren door zoveel mogelijk eigen keuzes te kunnen maken. Wij dragen bij tot de zelfontplooiing van onze leden door vorming, expertise en een snelle en toegankelijke, persoonlijke dienstverlening.

  De ACLVB-dienstverlening: wie doet wat?

  De Liberale Vakbond bestaat uit 15 zones en een honderdtal kantoren, verspreid over heel België. In elk van die zones staan secretarissen en medewerkers klaar om onze leden op lokaal vlak ondersteuning te bieden. De loketmedewerkers zijn het eerste aanspreekpunt, ook bij persoonlijke problemen of administratieve formaliteiten, uitbetalingen, enz. Indien nodig verwijzen zij je door naar een specialist binnen een specifiek domein:

  • De ABR-Verantwoordelijken (Advies - Begeleiding - Rechtsbijstand) adviseren en begeleiden onze leden en loketmedewerkers in sociale wetgeving. Daarnaast behandelen zij geschillendossiers en zorgen voor de zonale coördinatie van juridische dossiers met de nationale juridische dienst. Bij onze ABR-verantwoordelijken kan je verder terecht voor problemen met je werkgever of vragen omtrent invaliditeit, pensioen, kinderbijslag, belastingen, vakantiegeld, tijdskrediet, leefloon, enz.
  • De Verantwoordelijken Werkloosheid zijn plaatselijke specialisten op het domein van werkloosheid en kunnen je helpen bij moeilijkheden met je werkloosheidsdossier, problemen met de RVA, vragen over uitkeringen, brugpensioen, enz.
  • Voor de coördinatie van de collectieve uitdagingen op bedrijfsvlak kan je terecht bij de Bestendig Secretarissen. Zij staan in voor onderhandelingen met directies, ondersteunen de werking van de verschillende ACLVB-bedrijfskernen en zijn bevoegd voor dringende interventies. Samen met de afgevaardigden van de Liberale Vakbond zetten zij zich in voor de belangen van onze leden en algemene overeenkomsten op bedrijfsvlak. Zij worden hierin bijgestaan door de Verantwoordelijken Syndicale Ondersteuning.

  De lokale specialisten en aanspreekpunten worden op hun beurt geholpen door de centrale diensten van de Liberale Vakbond: de rechtskundige dienst, logistiek, bedrijfsondersteuning, nationale sectordienst, internationale dienst, studiedienst, vorming en opleiding, syndicale premies, dienst sociale zekerheid en de communicatiedienst.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart