Syndicale actie

Op deze pagina:

  De Liberale Vakbond vertegenwoordigt werknemers en sociaal verzekerden op alle niveaus van het sociaal overleg. We leggen mee gunstige loonafspraken en andere voordelen vast, en dat voel je meteen in je portemonnee. De Liberale Vakbond is een van de grootste ledenorganisaties van België.

  Interprofessioneel

  Op nationaal niveau onderhandelt de ACLVB het interprofessioneel akkoord, zetelt hij in de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tal van andere organen van het federaal overleg.

  Op het regionale niveau zetelt de ACLVB in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest.

  Sectoren

  In het spoor van het interprofessioneel akkoord onderhandelen de sectoren hun collectieve arbeidsovereenkomsten die de arbeidsvoorwaarden bepalen in alle bedrijven die tot een bepaalde sector behoren. Ook hier verdedigen de ACLVB-vertegenwoordigers de belangen van de militanten en leden.

  Onderneming

  De aanwezigheid van de ACLVB in de ondernemingen geeft de werknemers de mogelijkheid te kiezen voor een dynamische aanpak van de relatie tussen werknemers en werkgever.
  Elke vier jaar kiezen de werknemers de personen die hen gaan vertegenwordigen in de Ondernemingsraaden/of het Comité Preventie en Bescherming op het Werk. Onze afgevaardigden stellen zich tot taak de collectieve belangen van het personeel te verdedigen en daarbij de wil van de werknemers te respecteren. Door te werk te gaan via de syndicale delegatie. Door collectieve arbeidsovereenkomsten op bedrijfsniveau af te sluiten. Anderzijds verdedigen onze afgevaardigden en militanten de individuele belangen van leden die geconfronteerd worden met een probleem.
  Voor dringende interventies en bijzondere problemen ontmoeten onze bestendige secretarissen onze leden op hun werkplaats.

  Voor problemen die verbonden zijn met de financiële situatie van het bedrijf, de veiligheid op het werk, de functieclassificatie, milieuproblemen ... kunnen onze leden beroep doen op onze dienst ondernemingsorganen.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart