Diensten van de ACLVB

Op deze pagina:

  Informatie

  De Liberale Vakbond publiceert een handig naslagwerk over sociaal recht. Deze Weetwijzer kan je als lid kosteloos raadplegen op www.weetwijzer.be.

  Daarnaast ontvang je ook ons ledenblad Vrijuit, een onschatbare bron van informatie over de sociaaleconomische actualiteit. Verhelderend en in een klare taal. Dit magazine houdt je bovendien op de hoogte van alle supervoordelen die je dankzij jouw lidmaatschap kunt krijgen.

  Tot slot is de Liberale Vakbond ook een erkende verbruikersorganisatie en dienen we wat dat betreft ook graag uw belangen. In dat opzicht maakt de ACLVB deel uit van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO). Omdat elke euro telt !
   

  Levenslang leren dankzij de ACLVB

  Werk je en ben je lid bij de Liberale Vakbond dan kan je gratis opleidingen volgen bij Comé, de vormingsdienst van de ACLVB. Voor al onze leden organiseren wij regelmatig zonale info-avonden.

  Comé staat voor 'Competent in Engagement'. Het versterkt en verbindt werknemers in hun engagement, dat gebaseerd is op vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en verdraagzaamheid.
  Neem een kijkje op www.comé.be en ontdek het volledige overzicht aan cursussen.

  Naargelang het soort opleiding kan je vorming volgen onder het stelsel van Vlaams opleidingsverlof, betaald educatief verlof, syndicaal verlof en/of in je vrije tijd.

  Bovendien zijn er ook de vormingen voor laaggeschoolden en risicogroepen door vzw Keerpunt.
   

  Economische, sociale en fiscale studiedienst

  De ACLVB beschikt over een studiedienst met juristen en economisten waarvan de taak is de problematiek in verband met het arbeidsrecht, de fiscaliteit, de sociale zekerheid en de economische politiek te bestuderen.
   

  Juridische bijstand

  De ACLVB staat op de bres voor rechtvaardigheid. Leden die in een geschil verwikkeld zijn, kunnen rekenen op een deskundige rechtsbijstand. Na 1 jaar lidmaatschap is deze rechtsbijstand gratis voor onze leden. Onze Rechtskundige Dienst neemt al uw problemen aangaande sociale zekerheid en elk arbeidsgeschil onder handen. Is een regeling in der minne onmogelijk, dan verdedigen wij onze leden voor de Arbeidsgerechten.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart