NMBS-tarieven stijgen op 1 februari 2020

27/12/2019 - 14u

Op 1 februari 2020 verhoogt de NMBS zoals ieder jaar de tarieven van de treinkaarten en abonnementen volgens de voorwaarden van het beheerscontract. De prijzen voor trajecttreinkaarten en halftijdse treinkaarten stijgen met 2,78 %. Voor de key card (+12,5%) en  Railease (+25%) gelden forsere tariefverhogingen, wat een rem vormt op de realisatie van een modal shift in het woon-werkverkeer. De Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) betreuren daarom deze beslissing. Daarnaast sporen ze de NMBS aan om haar aanbod gebruiksvriendelijker te maken voor het brede publiek, en voor enkele doelgroepen in het bijzonder:

  • De Railease (de combinatie bedrijfswagen + trein) zou vlot toegankelijk moeten zijn voor werknemers die gebruik maken van een mobiliteitsbudget of een mobiliteitsvergoeding ontvangen.
  • Bij ziekte of overstap naar een andere werkgever kunnen de voorwaarden voor terugbetaling van de treinabonnementen voor woon-werkverkeer veel soepeler.
  • Vervoersbewijzen (van o.a. Railease, Key card enz.) die nu enkel in papieren vorm bestaan, moeten gedigitaliseerd worden. Digitalisering en administratieve vereenvoudiging vergroten immers het gebruiksgemak en zorgen voor een snellere en betere service en data-analyse.
  • Een NMBS-parkeerabonnement aan voorkeurtarief moet ook mogelijk zijn voor reizigers met een halftijdse treinkaart.
  • Jongeren die studeren met werken combineren moeten in aanmerking komen voor de voordelige schooltarieven voor hun woon-schoolverkeer.

De NAR en CRB vragen bovendien om regelmatig te overleggen met de NMBS over eventuele wijzigingen in het aanbod voor pendelaars en met de 4 openbare vervoersmaatschappijen samen over de integratie van het Belgische openbaarvervoeraanbod. Zo lijkt het de Raden aangewezen om geïntegreerde vervoersabonnementen aan voordelige tarieven uit te werken zodat reizigers die vervoersmiddelen van verschillende openbare vervoersmaatschappijen op hun traject gebruiken slechts één vervoersbewijs nodig hebben. De Raden vinden het voorts belangrijk dat een gelijke tariefbehandeling van de trajecttreinkaarten en de halftijdse treinkaarten van toepassing blijft. Voordeeltarieven voor regelmatige reizigers zoals o.a. pendelaars en schoolgaande jeugd moeten behouden blijven.

De huidige -vrijwillige- 80/20-regeling waarbij de overheid 20% van het tweedeklasabonnement vergoedt, kan volgens de Raden beter worden gefinancierd met een open overheidsenveloppe én uitgebreid tot alle combi-abonnementen. Vandaag geldt de regeling enkel voor gecombineerde NMBS/MIVB-abonnementen, en niet voor gecombineerde NMBS/TEC- en NMBS/De Lijn-abonnementen. Uiteraard dienen de federale en regionale regeringen hiervoor samen de kosten te dragen.

Stijgen de tarieven, dan moet de reiziger dat niet enkel voelen in de portemonnee, maar ook in een verbeterde dienstverlening. De Raden dringen bij de federale overheid dan ook aan om de NMBS te verplichten tot strakkere, doch haalbare stiptheidsdoelstellingen. Het is de taak van de federale overheid om in het volgende beheerscontract ondubbelzinnig te beschrijven hoe de stiptheid berekend zal worden. Dat dit anders moet, staat buiten kijf. De stiptheidsberekening moet aansluiten met de ervaring van de reiziger. Idealiter streeft men dan naar een uniforme Europese norm voor stiptheidsmetingen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart