banner-reforme-pensions.jpg

Pensioenhervorming : de regering houdt ons een rookgordijn voor !

20/12/2022 - 14u

Op 28 november werd een actie in gemeenschappelijk vakbondsfront georganiseerd voor de Pensioentoren. De reden? Volgens het Planbureau zal de pensioenhervorming bepaalde vrouwen benadelen vanwege het begrip "effectieve tewerkstelling" dat wordt gebruikt bij de berekening van de pensioenen. Ouderschapsverlof, tijdskrediet of geboorteverlof zullen namelijk niet als effectieve tewerkstelling worden beschouwd, waardoor vrouwen die er gebruik van hebben gemaakt, worden benadeeld. Ongeveer een op de zeven toekomstige gerechtigden op een minimumpensioen zou door deze hervorming tot 440 euro per jaar kunnen verliezen.

IJdele hoop

In het federale regeerakkoord staat echter dat bij deze hervorming "rekening moet worden gehouden met de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen". In de 21e eeuw liggen de pensioenen van vrouwen in ons land namelijk nog steeds gemiddeld 26% lager dan die van mannen. Het door de regering aangekondigde pensioenbeleid moest deze ongelijkheid tussen mannen en vrouwen opheffen. In plaats daarvan dreigt het de kloof te vergroten door het minimumpensioen enkel te verhogen voor volledige loopbanen, wat we vaker bij mannen zien. Het probleem is duidelijk niet opgelost sinds afgelopen zomer, met een extra voorwaarde van 20 jaar effectieve tewerkstelling om recht te hebben op het minimumpensioen.

Genderneutrale hervorming

Daarom hebben de drie vakbonden, samen met verschillende feministische organisaties en de ‘Gang van de Razende Ouderen’, vlak voor de vergadering van het beheerscomité
in de Pensioentoren hun bezorgdheid geuit. In gemeenschappelijk front hebben wij geëist dat de pensioenen worden berekend op een manier die niet discriminerend is voor vrouwen, met name door het begrip ‘effectieve tewerkstelling’ uit te breiden tot ouderschapsverlof, tijdskrediet, geboorteverlof en deeltijds werk. In dit tijdperk is een akkoord dat de inkomenskloof tussen mannen en vrouwen vergroot onaanvaardbaar. Hoewel een verhoging van het minimumpensioen in ons land een echte stap voorwaarts is, kan dat niet gebeuren ten koste van de helft van de bevolking.

Miskenning van de realiteit

Tegenover een Bengaals vuur met paarse rookwolken, toepasselijk bij de slogan ‘Ze houden ons een rookgordijn voor!’, nam onze Nationaal Secretaris Sabine Slegers het woord:
“Geen rekening houden met ouderschapsverlof, tijdskrediet, geboorteverlof, deeltijds werk met behoud van rechten en IGU (inkomensgarantie-uitkering) in de pensioenopbouw is toch wel een zeer verkeerde manier om de achterstand van vrouwen weg te werken. Meer nog, het is een totale miskenning van de realiteit, de werkomstandigheden en de loopbanen van vrouwen”, benadrukte ze.

Wat nu?

In een persbericht bevestigde minister van Pensioenen Karine Lalieux haar engagement om "een pensioenhervorming tot stand te brengen die de kloof tussen de pensioenen van vrouwen en mannen duurzaam zal verkleinen", maar zij verwierp onze beschuldigingen dat de huidige hervorming seksistisch is. Toch geeft ze toe dat "aanvullende maatregelen zullen moeten worden genomen om de negatieve gevolgen voor vrouwen te beperken". Laten we hopen dat nu een voorstel wordt besproken binnen de regering, zodat de voorwaarde van effectieve tewerkstelling niet langer deze negatieve impact heeft voor vrouwen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart