Regering blijft doof voor gerechtvaardigde vragen van werknemers

23/05/2012 - 17u

Onderhandelingen meerjarenakkoord in de federale gezondheidssectoren zijn stopgezet

Tijdens de actie van 26 april in Brussel heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront de ministers Onkelinx en De Coninck en een afgevaardigde van premier Di Rupo ontmoet.

Het dovemansgesprek gaat verder, zelfs met een eerder gematigde houding van de vakbonden. De regering wil enkel 40 miljoen euro vrijmaken voor de creatie van nieuwe jobs. Dit betekent 3 x NIKS voor de verbetering van de loon -en arbeidsvoorwaarden van de vele werknemers uit de sector… 0 euro in 2012, 0 euro in 2013 en 0 euro in 2014 !

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft dan ook beslist om het afgesproken actieplan verder te zetten. Alleen op die manier hopen we op een doorbraak in het overleg over een akkoord voor de werknemers uit de federale gezondheidsdiensten.

De ACLVB maakt zich zorgen over:

  • de aantrekkelijkheid van de gezondheidssector,
  • de koopkracht van de werknemers (Daar waar het IPA 0,3 % loonsverhoging voorzag in 2012 voorziet men voor de non-profit 0,0 % !),
  • de stilstand in de onderhandelingen over de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden,
  • de voor 2014 aangekondigde regionalisering van de ouderzorg die elk gesprek op dit ogenblik quasi onmogelijk maakt.

Op 24 en 31 mei verzamelen de militanten van de drie vakbonden opnieuw in Brussel. Er wordt op beide dagen verzameld om 10.30 u. aan het Centraal Station van Brussel.

Op 24 mei gaan we langs bij minister De Coninck om haar uit te leggen dat de werknemers van de sector het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. We beelden dit symbolisch uit met aaneengeknoopte witte lakens. Breng gerust een oud wit laken mee voor de gelegenheid.

Op 31 mei gaan we langs bij minister Onkelinx om haar oren uit te kuisen, uitgebeeld met grote en kleine oorstokjes.

Beide acties dienen om een einde te stellen aan het dovemansgesprek met de regering. We willen hen herinneren aan de dringende nood aan nieuwe middelen die het mogelijk maken een toekomstperspectief te bieden aan de werknemers uit de ziekenhuizen, de rust- en verzorgingstehuizen, de thuisverpleging, de revalidatiecentra enz…

Deze middelen zijn o.a. noodzakelijk om :

  • betere arbeidsvoorwaarden aan te bieden met meer ruimte voor een gezonde combinatie werk/privé,
  • betere loonvoorwaarden op te bouwen, o.a. door de reeds lang op tafel liggende functieclassificatie in te voeren. Op die manier bewaren we de aantrekkelijkheid van het beroep in de zorgsector en verzekeren we kwaliteitsvolle jobs voor de werknemers en zorg voor de gebruikers.

Verzamelen op 24 en 31 mei om 10u30 aan het Centraal Station van Brussel.


Gert Van Hees

Sectorverantwoordelijke Non-Profit
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart