Sectorakkoord schoonmaak 2016

09/03/2016 - 15u

Onlangs werd er op vlak van de sector een nieuw akkoord afgesloten voor de verbetering van de arbeid- en loonvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de schoonmaaksector. Hierna vindt u een beknopte samenvatting van de afspraken, geldig vanaf 1/1/2016.
 

ARAB-vergoeding

 • Verhoging met 0,80 € dus nu 1,63 €
 • Voor cat. 8 : verhoging dagvergoeding met 0,80 €

Woon-werkverkeer

 • Openbaar vervoer : verhoging terugbetaling van 90 naar 100% ; basis : prijs van een abonnement (eigen vervoer blijft 90%)
 • Fietsvergoeding vanaf 1/2016 : van 0,20 naar 0,22 €

SWT

Alle SWT-stelsels (brugpensioen) worden verlengd t/m 31/12/2016 :

 • Lange loopbaan : 58 jaar en > 40 jaar loopbaan
 • Zware beroepen : 58 jaar en > 35 jaar loopbaan EN 5 of 7 jaar gewerkt in een zwaar beroep in de resp. laatste 10 of 15 jaar (wisselende ploegen, onderbroken diensten en nachtarbeid)
 • Medische reden : 58 jaar en > 35 jaar loopbaan met ernstige gezondheidsproblemen
   

Syndicale vorming

12 ipv 10 vormingsdagen voor afgevaardigden (gemandateerden, plaatsvervangers, militanten en syndicale afgevaardigden)
 

Functieclassificatie

Onderzoek van bepaalde functies : werken met een hoogtewerker voor ruitenwassers; ophalen van afval – chipcontainers; ophalen van afval – functie lader/chauffeur.
 

Landingsbanen

Nieuwe cao in toepassing van cao 103 met betrekking tot landingsbanen :

 • Zonder uitkering : 4/5 voor werknemers >50 jaar met 28 jaar anciënniteit;
 • Met uitkering : 4/5 of 1/2 voor werknemers >55 jaar met :
  • >35 jaar loopbaan
  • Zwaar beroep (wisselende ploegen, onderbroken diensten en nachtarbeid

Tijdskrediet

Interprofessioneel niveau

4/5 gedurende 36 maanden voor :

 • Zorg kind < 8 jaar
 • Palliatieve zorgen
 • Zorg voor zwaar ziek familielid
 • Volgen erkende opleiding

Sectoraal niveau

1/2 : voor dezelfde redenen
 

Syndicaal afgevaardigden

Op ondernemingsniveau kan een akkoord worden afgesloten over de terugbetaling van telefoonkosten. Kosten eigen aan werkgever forfaitair 120 € / kalenderjaar, zijnde 10 € per maand (betere bestaande akkoorden in bedrijven blijven van toepassing).
 

Diversen

 • Automatische aanpassing indien Syndicale Premie wordt verhoogd;
 • Periodes van ouderschapsverlof worden gelijkgesteld voor berekening eindejaarspremie (voordien enkel ziektedagen en bevallingsrust);
 • Door het vrijkomen van middelen in de fondsen zal men onderzoeken welke maatregelen kunnen genomen worden met het oog op werkbaar werk;
 • Organisatie van ergonomiecursussen en taalcursussen via OCS (opleidingscentrum schoonmaak); 
 • Erkenning van zwaar karakter van sommige werkposten (beslissing op interprofessioneel niveau);
 • Aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid : vanaf 1/1/2016 : automatische betaling via de vakbond, driemaandelijks.
 • Opstart werkgroepen over onderaanneming, overname personeel bij overdracht onderhoudscontracten

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart