Sociale verkiezingen uitgesteld tot najaar

18/03/2020 - 14u

De Groep van Tien, waar vakbonden en werkgevers in zetelen, heeft naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus formeel beslist om de sociale verkiezingen uit te stellen tot het najaar. Een precieze datum is er nog niet.

"Het coronavirus en de maatregelen die genomen zijn om de opmars ervan te stoppen, maken een normaal verloop van de verdere procedure en een goede organisatie van de sociale verkiezingen in mei 2020 bijzonder moeilijk", luidt het woensdag in een persbericht.

"De sociale partners vragen daarom dat de procedure voor de sociale verkiezingen tijdelijk wordt opgeschort vanaf dag x+36. De procedures zullen in het najaar hervat worden op een nader te bepalen datum." Intussen engageren vakbonden en werkgevers zich om het overleg in de bestaande overleg organen onverminderd voort te zetten.

Om rechtszekerheid te garanderen zullen wel nog de lijsten ingediend worden tot dag x+35. "Hierdoor zijn de nieuwe kandidaten gekend en is er rechtszekerheid over de ontslagbescherming", klinkt het. Voorlopig gaat geen enkel bedrijf over tot aanplakking of elektronisch ter beschikking stellen van die kandidatenlijsten.

Het uitstel zal nu snel technisch en juridisch sluitend uitgewerkt worden binnen de Nationale Arbeidsraad. De sociale partners vragen intussen aan de minister van Werk en aan het parlement om het wetgevend kader in die zin aan te passen en dit voor 20 maart 2020.

De sociale verkiezingen worden om de vier jaar georganiseerd, dit jaar zou dat in mei zijn. Tijdens die verkiezingen kiezen werknemers wie hen voor de komende jaren zal vertegenwoordigen binnen de ondernemingsraden (OR's) en de comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW's).

Ze hebben betrekking op 10.700 ondernemingen en bijna 1,8 miljoen werknemers, zo klonk het bij de loting van de lijsten in december. 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart