Steeds meer werknemers langdurig thuis door ziekte: cijfers Riziv bewijzen eens te meer noodzaak aan werkbaar werk

10/05/2016 - 11u

Steeds meer mensen zijn langdurig thuis wegens ziekte. Uit cijfers van het Riziv blijkt dat dit eind vorig jaar het geval was voor 370.400 mensen. Werkdruk is een begrip dat voortdurend evolueert, voor de werkgevers staat alles in het teken van ongebreidelde flexibiliteit en productiviteit. Dit cijfer is alarmerend en toont aan dat werkbaar werk meer dan ooit dé prioriteit moet zijn op de werkvloer.

Eind 2015 waren 370.400 mensen (waarvan zo’n 347.000 werknemers en 23.500 zelfstandigen) langdurig thuis door ziekte. Dat is 64 procent meer dan tien jaar geleden en het hoogste aantal ooit, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). Tussen eind 2014 en eind 2015 steeg het aantal met 8 procent, terwijl dat de jaren voordien op 5 à 6 procent lag.

Deze sterke stijging is te wijten aan de toename - vooral bij 50- en 60-plussers - van het aantal psychologische aandoeningen en aan de hervormingen van de regering-Di Rupo en de regering-Michel. Flexibiliteit is het modewoord geworden: overuren, steeds scherpere deadlines of productietijden, onderbroken uurroosters, opgelegde vakantieregelingen, …

Voor de werkgever klinkt dit allemaal als muziek in de oren. De werknemer zit vaak tegen of over zijn limiet, dat is de realiteit. Dit leidt tot stress en is op lange termijn vaak nefast voor de gezondheid.

De ACLVB wil dat werkgevers meer rekening houden met de mens achter de werknemer. De ACLVB vraagt niets meer, maar ook niets minder dan respect voor de werknemer en zijn of haar werktijd en werkritme. 

Om de werklast in de onderneming draagbaar te houden stelt de ACLVB volgende maatregelen voor:

  • Voldoende personeel aanwerven om de taken te vervullen
  • Uitzendcontracten en contracten van bepaalde duur omzetten naar contracten van onbepaalde duur
  • De uurroosters aanpassen in functie van het welzijn van de werknemer en niet alleen omwille van meer dienstverlening en meer productiviteit (tijdskrediet, 4-dagen week, flexibiliteit op vraag van de werknemer …)
  • Maatregelen nemen om woon-werkverplaatsingen te beperken (tele-arbeid, satellietkantoor, flexibel uurrooster)
  • Een job voorstellen aangepast aan de evolutie van de fysieke capaciteiten van de werknemer, of de arbeidspost aanpassen
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart