STOP (wet) PEETERS, tijd voor een rechtvaardig en sociaal verhaal!

22/06/2016 - 15u

Het begint pijn aan onze oren te doen, de resem aan besparingsmaatregelen die op de burgers afgevuurd wordt, en dit nu al gedurende geruime tijd. Was je het al vergeten?

  • verhoging pensioenleeftijd
  • verstrenging tijdskrediet
  • verstrenging eindeloopbaan
  • hervorming woonbonus
  • onrechtvaardige tax shift

Daarenboven kwam minister Peeters aandraven met een nieuw project ‘werkbaar wendbaar werk’: de werknemer moet zich hierbij nóg flexibeler opstellen ten opzichte van zijn werkgever. En volgens Kris Peeters zal het daarbij niet blijven want “we leven allemaal boven onze stand”.
 

Sonja & Piëdro werken beide in de distributiesector

Als de wet Peeters er is kan hun werkgever hun uurrooster tot 24 uur voordien wijzigen. Wat als ze allebei s' avonds moeten werken? Wat met de kinderen? Huiswerk? Eten?

Is dit nog realistisch? Leveren deze eenzijdig genomen beslissingen de gehoopte meerwaarde op? Of merken we in de praktijk dat het leidt tot een onrechtvaardig zware last voor de zwakste schouders?
 

Hans werkt op de luchthaven

Met de wet Peeters zal hij van juni tot september 45 uur per week moeten werken. Heeft Hans geen recht op vakantie met zijn kinderen?

Wij doen vandaag een oproep naar de regering: geef het sociaal overleg een volwaardige kans. Vakbonden moeten betrokken worden van bij de start van nieuwe plannen over de sociale rechten en plichten van werknemers en werkzoekenden.

Daarom verzetten we ons tegen verdere opgedrongen flexibiliteit door het afschaffen van de 38u-week. Wij zijn voorstander van “wederzijdse” flexibiliteit, waar zowel werknemer als werkgever beter van worden. En niet binnen een opgelegd regeringskader!
 

Guy: "ik speel voetbal, kan ik nog gaan trainen als de wet Peeters er doorkomt ?"

Zal jij nog wekelijks aanwezig kunnen zijn op jouw uurtje sport of ontspanning? Kan jij nog dagelijks voor sluitingstijd de kinderen afhalen van de opvang? Zal jij jouw levensritme en dat van je omgeving moeten aanpassen aan jouw flexibel uurrooster? Deze onzekerheden mogen niet zomaar de algemene regel vormen!

Welke vrije tijd zal jij moeten opgeven?

De ACLVB zal terzake in de volgende weken door middel van sensibiliseringsacties de regering confronteren met de gevolgen van haar voorstellen tot besparingen.
 

An: "Het is nu al moeilijk om vakantie te plannen. wat gaat er gebeuren als mijn werkgever mijn vakantie kan opsparen over verschillende jaren? "

Wij willen met deze praktijkverhalen de regering overtuigen het sociaal overleg alle kansen te geven, voordat ze hun eenzijdig genomen maatregelen omzetten in wetgeving.

De ACLVB haalde tijdens haar nationaal comité van 25 mei jl. hard uit naar de asociale maatregelen van de regering Michel I. en het plan Peeters met de annualisering van de arbeidstijd. Een nationale staking op 24 juni werd evenwel niet aanvaard omwille van de slechte timing. Het nationaal comité oordeelde dat een betere optie bestaat uit het bundelen van de krachten met het oog op de acties in september en oktober. Tijdens de maanden juni en juli zal de ACLVB zonale overlegplatformen samenroepen om de meest actuele informatie over het plan Peeters voor te leggen, eventueel aangevuld met extra informatie over de regeringsmaatregelen in kader van de begroting 2017.
 

En wees gerust, de ACLVB zal het “menselijk” kapitaal steeds vooropstellen, en dit blijven verdedigen! Desnoods met hardere acties !

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart