Vlaanderen roept alle hens aan dek!

14/12/2020 - 16u

De Vlaamse sociale partners uit de SERV en de Vlaamse regering sloten vandaag een relanceplan af voor de arbeidsmarkt. Alle hens aan dek is de leidraad van het plan.

De coronacrisis heeft dit jaar een stevige impact gehad: meer dan een half miljoen werd tijdelijk werkloos, het aantal vacatures maakte een diepe duik en de werkloosheid piekte.

Samen willen de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering de werkzaamheidsgraad doen stijgen.

“Vandaag hebben we in Vlaanderen een tewerkstellingsgraad van 76%. Er is nog een hele weg af te leggen”, zegt Vlaams Gewestsecretaris Gert Truyens. “Wij willen ervoor zorgen dat alle werknemers, of toch minstens 80%, duurzaam aan de slag is in Vlaanderen.”


Drie topprioriteiten

Alle hens aan dek steunt op 3 pijlers:

  1. Opleiding: Vlaanderen wil van 2021 het jaar van de opleiding maken. Bedoeling is om zoveel mogelijk werknemers, werkzoekenden, tijdelijk werklozen en inactieven op te leiden, om te scholen en te heroriënteren.
  2. Digitale transformatie: er wordt volop ingezet op digitale talenten en vaardigheden. De bedoeling is dat iedereen volwaardig lid kan worden van de digitale samenleving.
  3. Iedereen duurzaam aan het werk: er worden een reeks van initiatieven genomen om mensen die reeds aan de slag zijn aan de slag te houden, om de rol van de VDAB te versterken en om mensen aan te trekken die nu niet aan de arbeidsmarkt participeren.

Deze 3 pijlers zijn op hun beurt onderverdeeld in een twintigtal speerpunten. De maatregelen hebben zowel een effect op korte, middellange als lange termijn. Voor dit plan werd in totaal 190 miljoen euro vrijgemaakt.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart