Voorlopige teksten werkbaar en wendbaar werk, vrijgegeven in een onwerkbare periode

18/07/2016 - 16u

Na drie maanden wachten, gaf het kabinet Peeters uiteindelijk dan toch de voorlopige teksten vrij. Deze voorlopige teksten houden meer wendbaar dan werkbaar werk in. De tegenstelling met een betere combinatie werk/privé en een werkbaar eindeloopbaanbeleid is volgens ACLVB bijzonder frappant.

De ACLVB vindt bovendien de timing bijzonder ongelukkig, aangezien het sociaal overleg tijdens de zomervakantie niet haar volle kansen kan krijgen. Er moet immers voldoende tijd gegeven worden aan de sociale partners om de teksten te bestuderen en te negociëren.

De aandachtspunten voor de ACLVB zijn en blijven :

  • Het sociaal overleg moet ten volle haar rol kunnen spelen op interprofessioneel niveau, maar zeker ook in de sectoren en de bedrijven. Een opgelegde annualisering van de arbeidsduur, alsook het nieuwe bijkomende krediet van 100 overuren, gaan echter de omgekeerde richting uit.
  • Vorming blijft belangrijk, zeker in tijden van een evoluerende arbeidsmarkt. In het voorontwerp wordt gesproken over een belangrijke rol voor de sectoren. De Liberale Vakbond betreurt dat er geen sanctiemechanisme is, alsook het feit dat bedrijven met minder dan 10 werknemers van dit recht verstoken blijven.

Werkbaar werk tijdens de ganse loopbaan was een kans voor de regering om een positief signaal te geven aan de werknemers. De ACLVB vindt het in die optiek jammer dat de regering teveel de nadruk legt op de eenzijdige flexibiliteit.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart