De ACLVB-afgevaardigden bij Electrabel vragen de afschaffing van het Performance Management

06/02/2017 - 14u

Het Performance Management van Engie-Electrabel leidt enkel tot stress, jaloezie en onbegrip bij het personeel.
Het evaluatiesysteem (Performance Management) waarmee gestart werd in 2001, bij de invoering van de nieuwe arbeidsvoorwaarden, is gebaseerd op een gesloten budgettaire enveloppe die aanleiding geeft tot een hoge graad van individualisme en tot stress. Het aantal gevallen van burn-out neemt zichtbaar toe en volgens ons is dit subjectieve evaluatiesysteem daar niet vreemd aan.

De wetgeving over welzijn kwam aan bod in mooie uiteenzettingen in de CPBW's, maar in de feiten, op het terrein, gebeurt niets om de druk te verlichten. De directie heeft besloten via Lean 2018 275 jobs te schrappen, en rekent er daarbij op dat het werk toch nog klaar geraakt. Volgens ons zal dat alleen maar kunnen als de medewerkers zich opnieuw goed voelen op het werk en trots zijn op hun onderneming. Het is dus onbegrijpelijk dat de directie haar medewerkers ziek blijft maken.

De ACLVB-afgevaardigden dringen aan op de afschaffing van dit volkomen contraproductieve evaluatiesysteem. Ze vragen dat het budget voor dit systeem op gelijke wijze aangewend voor alle medewerkers, via de loonbarema's, om te komen tot nieuwe harmonieuze arbeidsvoorwaarden.
 

Verklaring voorgelezen door ACLVB-afgevaardigde Nicolas Schiettecatte tijdens het Electrabel Platform van maandag 6 februari 2017

"Twee jaar geleden hebben we binnen ditzelfde forum het debat aangevat over work@home. Vandaag hopen we een sereen debat te hebben over het Performance Management. De jongste personeelsenquête omtrent welzijn heeft aangetoond dat de medewerkers gestrest zijn en de fierheid over het bedrijf zijn kwijtgeraakt.

Het evaluatiesysteem (Performance management) waarmee in 2001 werd gestart bij de invoering van de nieuwe arbeidsvoorwaarden, is gebaseerd op een gesloten budgettaire enveloppe, die leidt tot een hoge graad van individualisme en tot stress. Het aantal gevallen van burn-out neemt aanzienlijk toe en volgens ons is dit subjectief evaluatiesysteem daar niet vreemd aan.

Een analyse van de gegevens die sinds 15 jaar verzameld worden, leert ons dat de medewerkers van Electrabel op enkele zeldzame uitzonderingen na presteren zoals de directie van hen verwacht.

Waarom dan de druk op de medewerkers blijven aanhouden en zelfs opvoeren met een totaal voorbijgestreefd evaluatiesysteem? Engie wil wereldleider zijn op energievlak. We willen dat Engie ook een wereldleider is als het gaat om het welzijn van zijn medewerkers. De heer Van Troeye had het in zijn laatste toespraak over solidariteit, maar dit systeem is het tegendeel ervan. Het doel ervan is steeds beter te zijn dan je collega via het behalen van doelstellingen die vaak niet meetbaar of controleerbaar zijn.

Bovendien worden op het einde van het jaar de doelstellingen dikwijls genuanceerd, wat bewijst dat het systeem uiteindelijk tot niets anders dient dan stress, jaloezie en onbegrip onder de medewerkers teweegbrengen.

De medewerkers zijn deze aanhoudende stress moe en hebben genoeg van dit systeem. Bovendien toonden studies aan dat het systeem echt contraproductief is en een weerslag heeft op het zelfvertrouwen.

De wetgeving over welzijn kwam aan bod in mooie uiteenzettingen in de CPBW's, maar in de feiten, op het terrein, gebeurt niets om de druk te verlichten. De directie heeft besloten via Lean 2018 275 jobs te schrappen, en rekent er daarbij op dat het werk toch nog klaar geraakt. Volgens ons zal dat alleen maar kunnen als de medewerkers zich opnieuw goed voelen op het werk; de directie kan dus absoluut niet langer haar medewerkers gestrest en ziek blijven maken.

Vandaag ook vragen de vakbonden de opschorting van het evaluatiesysteem, reeds geschrapt in de andere ondernemingen van de sector. Het doel is niet dat deze ingreep het bedrijf geld kost, want we vragen dat het budget voor dit systeem gewoon op gelijke wijze geïntegreerd wordt voor alle medewerkers nieuwe arbeidsvoorwaarden, via de loonbarema's.

We willen op dit vlak in een positieve geest werken ten voordele van de medewerkers en de onderneming."

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart