Dienstencheques (PC 322.01): ACLVB keurt protocolakkoord goed!

24/02/2020 - 18u

Na interne consultaties hebben de afgevaardigden van ACLVB het ontwerpakkoord voor de dienstenchequesector goedgekeurd. Na de lange onderhandelingen, historische acties en de vele hindernissen stelde men vast dat dit het hoogst haalbare was en men dit met opgeheven hoofd kon aanvaarden.

Alle partijen hebben in de loop van de onderhandelingen toegevingen moeten doen en inspanningen moeten leveren, wat bij alle onderhandelingen zo is. Maar dankzij de verschillende acties en jullie volharding hebben we, beginnend van niets, toch een realistisch en eerlijk akkoord kunnen bereiken, dat qua maatregelen niet moet onderdoen voor andere sectoren en voor alle huishoudhulpen in de sector geldt!
 

Hieronder vinden jullie een oplijsting van de verschillende maatregelen uit het akkoord

 • Verhoging van de effectieve en baremieke lonen met 0.8%  vanaf 01.01.2020.
 • Eénmalige cadeaucheque van 20 euro
 • Verhoging syndicale premie 2020 van 110 naar 120 euro
 • Tijdskrediet, landingsbanen en SWT: alle mogelijke vormen worden verlengd of ingevoerd. De leeftijden blijven zo lang als mogelijk geblokkeerd, zodat meer mensen kunnen instappen.
 • Thuisstrijkers krijgen een minimumvergoeding van 10% op hun brutoloon als compensatie voor hun thuisarbeid.
 • Baremieke uurlonen worden vanaf 2021 gekoppeld aan de 38-urenweek. In geval van ADV worden de lonen dus pro rata aangepast.
 • Er worden werkgroepen opgericht rond cao 104 voor ‘oudere’ werknemers.
  Het systeem van coaching wordt aangepakt en verbeterd.
 • De aanmoedingspremie wordt uitgebreid met ouderschapsverlof, mantelzorg en aangepast naar de mogelijkheid die bestaat om 1/10e op te nemen.
  Het groeipad voor opleidingen wordt verhoogd van 1.5 naar 2 dagen. Tegelijk zal de mogelijkheid bekeken worden om collectieve opleidingen voor alle medewerkers te organiseren en nieuwe opleidingen te voorzien.
 • Er komt een code met goede praktijken voor de sector. Deze zal richtlijnen opzetten rond mobiliteit (nabijheid), oudere werknemers, klantgerichtheid, ongewenst seksueel gedrag, de misbruiken rond toegestane afwezigheid.

Maar met dit akkoord is ons werk natuurlijk nog niet ten einde. De problematiek die aan de basis van deze onderhandelingen lag, blijft op tafel liggen. Het is nu aan alle sociale partners om de verschillende regeringen nogmaals te wijzen op hun verantwoordelijkheid om de stabiliteit van de sector te vrijwaren. Enkel zo kunnen we blijven voortbouwen naar een verbetering van loon- en arbeidsvoorwaarden voor de hele sector.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart