banner-delhaize_0.jpg

Delhaize, 1 jaar later: ACLVB blijft strijd voeren

08/03/2024 - 14u

Intussen is het een jaar geleden dat supermarktketen Delhaize met het nieuws naar buiten kwam dat het zijn laatste 128 eigen winkels zou franchiseren, beslissing die insloeg als een bom bij de duizenden werknemers. Ook op de hoofdzetel zou de ingreep een weerslag hebben, met meer dan 100 jobs die eraan moesten geloven.

Ondanks het aangehouden protest weigerde de Delhaize-directie haar plannen ter discussie te stellen, enkel over begeleidende maatregelen kon gepraat worden.

Na talrijke pogingen tot verzoening en een bemiddeling georganiseerd op het kabinet van de minister van Werk onder leiding van baron Robert Tollet (voormalig voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) besliste Delhaize eenzijdig de maatregelen die op de onderhandelingstafel lagen door te voeren. Zonder steun van het personeel.

De belangrijkste van die maatregelen was een premie van € 1.645 bruto + € 125/jaar anciënniteit.

ACLVB heeft – na een bewogen interzetel en bevraging van al haar leden – een overeenkomst kunnen sluiten inzake de betaling van die premie via een cao 90, waardoor de werknemers significant minder belastingen hebben moeten betalen (13,07% i.p.v. 55%).

Dit betekende geen goedkeuring van het plan, wel een noodzakelijke beslissing om de koopkracht van het personeel maximaal te beschermen.

Vandaag blijft ACLVB haar leden bijstaan! Werknemers van filialen die gefranchiseerd zijn, kunnen rekenen op een uitgebreide individuele dienstverlening, via de plaatselijke kantoren over het hele land.

Nationaal blijft de Liberale Vakbond ijveren voor:

  • Gelijk loon voor gelijk werk via een harmonisering van de 5 paritaire comités voor de handel
  • Respect voor de regels van de paritaire comités; het dossier-Delhaize heeft blootgelegd dat heel wat overnemers meer dan 3 winkels (mini-ketens) beheren en zich door juridische constructies schuilhouden in het verkeerde paritair comité (dat voor de kleinhandel PC 202.01 en PC 201); op die manier ontzeggen ze hun werknemers de voordelen en premies waarop ze normaal recht zouden hebben (PC 202.00)
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart