Decathlon haalt neus op voor verzoeningsvergadering die minister van Werk voorstelt

17/06/2020 - 17u

Vandaag, woensdag 17 juni 2020, zou normaal een verzoeningsvergadering plaatsvinden naar aanleiding van het sociaal conflict in het Decathlon-distributiecentrum te Willebroek van begin deze maand. Deze vergadering zal echter niet plaatsvinden, onder het mom van een interne workshop die vandaag in Decathlon Willebroek is gepland en waarvan de vakbondsafgevaardigden zijn uitgesloten.

De directie van Decathlon gaat niet eens in op een verzoening die op initiatief van minister van Werk Nathalie Muylle wordt georganiseerd.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront verzet zich tegen de Decathlon-methoden en doet een dringend beroep op de minister. Zal de FOD Werkgelegenheid aanvaarden en laten gebeuren dat een multinational voor sportartikelen zoals Decathlon:

  • schaamteloos de paritaire gang van zaken ondermijnt
  • luchthartig blijft doen over het Belgisch systeem van sociaal overleg
  • de collectieve overeenkomsten niet eerbiedigt
  • de sociale dialoog belemmert en syndicaal discrimineert ten opzichte van werknemersafgevaardigden
  • inbreuken pleegt op de arbeidswetgeving door, zonder wettelijke toestemming, gebruik te maken van uitzendarbeid, nachtwerk, zondagsarbeid en werk op feestdagen, via druk op de werknemers die vaak een onzeker contract hebben.

De vakbonden ACLVB-CGSLB, BBTK-SETCa en ACV Puls-CNE zijn verontwaardigd over de stalinistische methoden van dit bedrijf.

Decathlon speelt voortdurend met het wettelijk kader en wimpelt het overleg en de sociale dialoog af.

De vakbonden vragen de minister een eind te maken aan deze spelletjes en zonder uitstel maatregelen te nemen om de ontsporing binnen Decathlon aan te pakken.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart