Administratie interimcontracten vergemakkelijkt

22/09/2016 - 15u

De sociale partners van de Nationale Arbeidsraad sloten op 23 februari 2016 een unaniem akkoord over de uitzendsector. Dit akkoord ging over de afschaffing van de '48-uren regel' en de elektronische handtekening van uitzendovereenkomsten.

De wet die het akkoord moest omzetten, werd op 15 september 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet treedt in werking vanaf 1 oktober 2016.

In onderstaande folder vinden jullie meer informatie over de modaliteiten van de elektronische handtekening voor uitzendovereenkomsten.

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart