Betoging 1 juni Brussel - Blijft premier Michel doof voor de verzuchtingen van de non-profitsector?

30/05/2017 - 11u

Blijft premier Michel doof voor de verzuchtingen van de non-profitsector ondanks meer dan 20 km betogingen in Brussel?

Noch de federale regering, noch de Vlaamse regering geven blijk van interesse over de toekomst van de werknemers van de non-profitsectoren. De budgetten voor een nieuw meerjarenakkoord voor de non-profit blijven vaag, onzeker, helemaal onbestaande of ruim te laat. Aan de vooravond van belangrijke budgetbesprekingen zullen de werknemers van de non-profit sectoren dan ook opnieuw hun stem laten horen in de straten van Brussel op 1 juni om de gerechtvaardigde eisen van hun sector in het middelpunt van de politieke belangstelling te plaatsen.

Gert Van Hees, Sectorverantwoordelijke Federale Non-Profit ACLVB: “Ondanks een reeks overlegmomenten, georganiseerd door de ministers De Block en Peeters, blijven beide vakministers zonder extra budgettaire onderhandelingsruimte rond de tafel zitten. Dat maakt een ernstig gesprek uiteraard bijzonder moeilijk en steriel. De vakbonden mikken op de politieke budgetdiscussies die deze zomer worden aangevat. We waarschuwen alvast premier Michel : Verdere besparingen in volksgezondheid zullen niet aanvaard worden. De sector moet aantrekkelijk blijven voor het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel, dat garant kan blijven staan voor de uitmuntende dienstverlening in de zorg. Blijf niet doof voor de verzuchtingen van de sector!”

Bram Van Braeckevelt, Sectorverantwoordelijke Vlaamse Non-Profit ACLVB: "In de Vlaamse non-profitsectoren werd een onderhandelingskader op tafel gelegd waar de regering Bourgeois die op eerste zicht een stap zet, maar in de feiten haar verantwoordelijkheid doorschuift. Betere koopkracht kan pas in 2020 – de volgende legislatuur - en is met een voorzien budget van 70 miljoen euro, too little too late. De Vlaamse regering wijst terecht op de sociale dialoog over de aanwending van taks-shift middelen (RSZ-korting) maar gezien dit een federale maatregel is, kan dit bezwaarlijk een bijkomende Vlaamse inspanning genoemd worden. En tot slot worden sociale economie en socio-culturele sector uitgesloten van extra personeel. “

In de non-profit sectoren worden akkoorden onderhandeld die over meerdere jaren lopen. Deze akkoorden zijn cruciaal voor de verbetering van de loon-en arbeidsvoorwaarden van de werknemers. We merken echter dat de regeringen liever knibbelen op verworven voordelen dan er nieuwe te voorzien. Het personeel van de non-profit staat dag en nacht, vaak met zeer nipte personeelsbezetting in voor een kwaliteitsvolle zorg, welzijn en cultuur. Ze zijn bijzonder vastberaden en eisen terecht respect voor hun werk.

De Liberale Vakbond wil samen vooruit met de Non-Profit, niet achteruit.
 

Praktisch?

  • 9.00 u. Een delegatie van de vakbonden zal om 9u ontvangen worden door Premier Michel in de Wetstraat 16.
  • 10.00 u. à 10.30u. Militanten verzamelen zich op het Barricadenplein.
  • ? u. (wellicht na manifestatie, nog te bevestigen): Een delegatie van de Vlaamse non-profitsector zal een bezoek brengen aan Verso, de werkgeverskoepel van de sector (Kolonel Bourgstraat 122 bus 4 te 1120 Evere).

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart